Określenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to określenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Określenie obrotu przez organ podatkowy na mocy art. 32 ustawy o VAT skutkowałoby powstaniem nieuzasadnionych rozbieżności pomiędzy ujęciem danego zdarzenia gospodarczego dla celów VAT i dla celów podatku dochodowego.

Fragment:

(...) Spółką a podmiotami wchodzącymi w skład Spółki, art. 32 ustawy o VAT nie ma zastosowania. Spółka zauważa, iż zastosowanie dla celów VAT przepisów o szacowaniu obrotów (a w konsekwencji podstawy opodatkowania) w odniesieniu do spółek tworzących Spółki, stoi w sprzeczności z normą wyrażoną w art. 11 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wykluczającą stosowanie przepisów dotyczących oszacowania dochodu w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej. Określenie obrotu przez organ podatkowy na mocy art. 32 ustawy o VAT skutkowałoby powstaniem nieuzasadnionych rozbieżności pomiędzy ujęciem danego zdarzenia gospodarczego dla celów VAT i dla celów podatku dochodowego. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku gdy między nabywcą a dostawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2 organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie (...)