Okoliczności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to okoliczności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z losowymi okolicznościami (choroby), niezależnymi od nich, można uwzględnić to pięciodniowe opóźnienie i wspólny wniosek przyjąć?

Fragment:

(...) Czy w związku z losowymi okolicznościami (choroby), niezależnymi od nich, można uwzględnić to pięciodniowe opóźnienie i wspólny wniosek przyjąć... Zdaniem Wnioskodawcy, gdy minął termin złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów małżonkowie powinni opodatkować się oddzielnie. Art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. nie uwzględnia jednak jakichkolwiek wyjątków, czyli możliwości dopuszczenia łącznego opodatkowania, np. w sytuacji okoliczności losowych – w Ich przypadku choroby. W takim przypadku Urząd Skarbowy mógłby nałożyć np. karę pieniężną za opóźnienie (w Ich sprawie jedynie o 5 dni). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), małżonkowie podlegają (...)