Ograniczona odpowiedzialność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ograniczona odpowiedzialność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
24
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu udziału w spółce osobowej z siedzibą na Słowacji przez wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności.

Fragment:

W związku z tym w Polsce dochód wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 24 ust. 1 lit. b) umowy, tzn. z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując, mając na względzie powołane regulacje prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że wskazane we wniosku dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w słowackiej spółce „ komanditna spolocnost ” będą podlegały opodatkowaniu na Słowacji na podstawie art. 10 ust. 2 pkt b) ww. umowy. W Polsce natomiast, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować metodę określoną w art. 24 ust. 1 lit. b) umowy - metodę proporcjonalnego odliczenia w związku z art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym uznać należy, że dochód Wnioskodawcy jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności z tytułu udziału w spółce komanditna spolocnost należy do kategorii dochodów, co do których umowa nie przewiduje wyłączenia określonego w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, a w konsekwencji brak jest podstaw do zastosowania art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.