Oględziny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oględziny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

  • Czy podatnik, który uzyskał pozwolenie na budowę w roku 2001 może w kolejnych latach dokonywać odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego, gdy samo prowadzenie robót budowlanych miało miejsce w latach 2002 i 2003,
  • Czy pracownik organu podatkowego może żądać przedstawienia dokumentów związanych z prowadzoną budową budynku mieszkalnego oraz dokonywać oględzin tego budynku.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2004 r. w sprawie: możliwości dokonywania odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego gdy pozwolenie na budowę uzyskano w 2001 r. natomiast samo prowadzenie robót budowlanych miało miejsce w latach 2002 i 2003, uprawnień organu podatkowego w zakresie dotyczącym żądania przedstawienia dokumentów związanych z prowadzoną budową budynku mieszkalnego oraz dokonywaniem oględzin tegoż budynku Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 21.11.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509) podatnicy, którzy w latach 1997 – 2001 dokonali odliczeń na cel mieszkaniowy określony w art. 27 a ust. 1 pkt. 1 (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?

Fragment:

(...) Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% przychodów. Są to między innymi przychody uzyskiwane z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, przepisy art. 21 ust. 1 określające zakres należności uzyskiwanych przez nierezydentów, (...)