Oględziny | Interpretacje podatkowe

Oględziny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oględziny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
  • Czy podatnik, który uzyskał pozwolenie na budowę w roku 2001 może w kolejnych latach dokonywać odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego, gdy samo prowadzenie robót budowlanych miało miejsce w latach 2002 i 2003,
  • Czy pracownik organu podatkowego może żądać przedstawienia dokumentów związanych z prowadzoną budową budynku mieszkalnego oraz dokonywać oględzin tego budynku.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2004 r. w sprawie: możliwości dokonywania odliczeń od podatku wydatków na budowę budynku mieszkalnego gdy pozwolenie na budowę uzyskano w 2001 r. natomiast samo prowadzenie robót budowlanych miało miejsce w latach 2002 i 2003, uprawnień organu podatkowego w zakresie dotyczącym żądania przedstawienia dokumentów związanych z prowadzoną budową budynku mieszkalnego oraz dokonywaniem oględzin tegoż budynku Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 21.11.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509) podatnicy, którzy w latach 1997 – 2001 dokonali odliczeń na cel mieszkaniowy określony w art. 27 a ust. 1 pkt. 1 (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym usługi rzeczoznawstwa, oględzin i wyceny szkody, wykonywane poza terytorium RP przez podmiot zagraniczny, na rzecz Podatnika mającego siedzibę w Polsce?
Fragment:
(...) Stosownie do przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 21 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% przychodów. Są to między innymi przychody uzyskiwane z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy, przepisy art. 21 ust. 1 określające zakres należności uzyskiwanych przez nierezydentów, (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oględziny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.