Oferta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oferta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Spółka jest producentem i dystrybutorem sysytemów domofonowych przeznaczonych dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Oferta skierowana jest do odbiorców na terenie w całym kraju. Spółka poniosła wydatki związane z przygotowaniem folderów i ulotek opisujących parametry techniczne oraz ceny a także wykonaniem zdjęć oferowanych wyrobów. Tak pomyślane materiały informacyjne umieszczane są w tekturowych teczkach opatrzonych nazwą oraz wizytówką z adresami i telefonami firmy. W ten sposób przygotowane informacje wyłożone sa dla potencjalnych klientów firmy w ich hurtowniach. Podatnik stoi na stanowisku, że spółka nie ma wpływu na adresata tych materiałów.W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy tego rodzaju wydatki winny być kwalifikowane jako tzw. pozostałe wydatki i odpowiednio wpisywane w kolumnie 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też traktować je należy jako koszty reklamy i ujmować w kolumnie 12.

Fragment:

(...) W dniu 25 lipca 2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie opisu stanu faktycznego wynika, że spółka jest producentem i dystrybutorem systemów domofonowych przeznaczonych dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Oferta skierowana jest do odbiorców w całym kraju. Spółka poniosła wydatki związane z przygotowaniem ulotek i folderów opisujących parametry techniczne oraz ceny a także wykonaniem zdjęć oferowanych wyrobów. Tak pomyślane materiały informacyjne umieszczane są w tekturowych teczkach opatrzonych nazwą oraz wizytówką z adresami i telefonami firmy. W ten sposób przygotowane informacje wyłożone są dla potencjalnych klientów firmy w jej hurtowniach. Jak Pani stwierdziła, spółka nie ma wpływu na adresata tych materiałów. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy tego rodzaju (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o interpretację: czy katalogi reklamowe, ulotki, płyta multimedialna są kosztami reklamy publicznej nie limitowanej.

Fragment:

(...) Spółka poniosła wydatki związane z opracowaniem oraz przygotowaniem materiałów zawierających zdjęcia oraz opis produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez jednostkę. W skład tych materiałów wchodzą katalogi reklamowe, ulotki oraz płyta multimedialna stanowiące całość jako zestaw. Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości zaliczenia kosztów związanych z opracowaniem ww. materiałów do kosztów reklamy publicznej nielimitowanej. Natomiast w swoim stanowisku w sprawie, przedstawionym w piśmie z 04.02.2005r. Spółka uznała te koszty jako związane z prowadzoną działalnością, które na podstawie art. 15 ust. 1 stanowią koszty uzyskania przychodu. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny regulują poniższe przepisy ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.): art. 15 ust. 1 stanowiący, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie gazetek handlowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Spółka w dniu 04 października 2004 r. zwróciła się z pismem do tut. organu podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług materiałów reklamowych ( m.in. gazetek handlowych ) . W gazetkach tych zawarte są informacje o oferowanych przez Spółkę towarach , a w szczególności ceny towarów i ilustracje prezentujące towary handlowe , które potencjalni klienci mogą nabyć w prowadzonym przez Spółkę markecie . Przedmiotowe gazetki są dystrybuowane wśród potencjalnych klientów m.in. przez pocztę . Wątpliwości Spółki związane są z prawidłowym zakwalifikowaniem w podatku od towarów i usług (...)