Oferta | Interpretacje podatkowe

Oferta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to oferta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka jest producentem i dystrybutorem sysytemów domofonowych przeznaczonych dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Oferta skierowana jest do odbiorców na terenie w całym kraju. Spółka poniosła wydatki związane z przygotowaniem folderów i ulotek opisujących parametry techniczne oraz ceny a także wykonaniem zdjęć oferowanych wyrobów. Tak pomyślane materiały informacyjne umieszczane są w tekturowych teczkach opatrzonych nazwą oraz wizytówką z adresami i telefonami firmy. W ten sposób przygotowane informacje wyłożone sa dla potencjalnych klientów firmy w ich hurtowniach. Podatnik stoi na stanowisku, że spółka nie ma wpływu na adresata tych materiałów.W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy tego rodzaju wydatki winny być kwalifikowane jako tzw. pozostałe wydatki i odpowiednio wpisywane w kolumnie 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy też traktować je należy jako koszty reklamy i ujmować w kolumnie 12.
Fragment:
(...) W dniu 25 lipca 2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie opisu stanu faktycznego wynika, że spółka jest producentem i dystrybutorem systemów domofonowych przeznaczonych dla budownictwa jedno i wielorodzinnego. Oferta skierowana jest do odbiorców w całym kraju. Spółka poniosła wydatki związane z przygotowaniem ulotek i folderów opisujących parametry techniczne oraz ceny a także wykonaniem zdjęć oferowanych wyrobów. Tak pomyślane materiały informacyjne umieszczane są w tekturowych teczkach opatrzonych nazwą oraz wizytówką z adresami i telefonami firmy. W ten sposób przygotowane informacje wyłożone są dla potencjalnych klientów firmy w jej hurtowniach. Jak Pani stwierdziła, spółka nie ma wpływu na adresata tych materiałów. W związku z powyższym pojawiła się wątpliwość, czy tego rodzaju (...)
2011
1
mar

Istota:
Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o interpretację: czy katalogi reklamowe, ulotki, płyta multimedialna są kosztami reklamy publicznej nie limitowanej.
Fragment:
(...) Spółka poniosła wydatki związane z opracowaniem oraz przygotowaniem materiałów zawierających zdjęcia oraz opis produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez jednostkę. W skład tych materiałów wchodzą katalogi reklamowe, ulotki oraz płyta multimedialna stanowiące całość jako zestaw. Wątpliwości podatnika dotyczą możliwości zaliczenia kosztów związanych z opracowaniem ww. materiałów do kosztów reklamy publicznej nielimitowanej. Natomiast w swoim stanowisku w sprawie, przedstawionym w piśmie z 04.02.2005r. Spółka uznała te koszty jako związane z prowadzoną działalnością, które na podstawie art. 15 ust. 1 stanowią koszty uzyskania przychodu. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny regulują poniższe przepisy ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zm.): art. 15 ust. 1 stanowiący, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie gazetek handlowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Spółka w dniu 04 października 2004 r. zwróciła się z pismem do tut. organu podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług materiałów reklamowych ( m.in. gazetek handlowych ) . W gazetkach tych zawarte są informacje o oferowanych przez Spółkę towarach , a w szczególności ceny towarów i ilustracje prezentujące towary handlowe , które potencjalni klienci mogą nabyć w prowadzonym przez Spółkę markecie . Przedmiotowe gazetki są dystrybuowane wśród potencjalnych klientów m.in. przez pocztę . Wątpliwości Spółki związane są z prawidłowym zakwalifikowaniem w podatku od towarów i usług (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Oferta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.