Odzież osobista | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odzież osobista. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wartość zakupionych mundurów górniczych w części sfinansowanej przez Spółkę należy doliczyć do przychodów osobistych pracowników i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) We wniosku Strona informuje, że stosownie do przepisu art. 10 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 449) osoba posiadająca stopień górniczy ma prawo do noszenia: 1) uroczystego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego oraz przyznaną honorową szpadą górniczą; 2) służbowego munduru górniczego wraz z odznakami stopnia górniczego. Spółka zleca wykonanie mundurów górniczych. Następnie dokonuje ich zakupu, na podstawie faktury VAT, pokrywając koszty zakupu w wysokości 67%. Pozostałe koszty zakupu w wysokości 33% ponosi pracownik. Strona uważa, że dofinansowanie do zakupu mundurów górniczych (służbowego i uroczystego) mieści się w zwolnieniu określonym w art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl, którego wolne od podatku dochodowego są: "wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie (...)