Odzież niemowlęca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odzież niemowlęca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Do grupy „Odzież i dodatki odzieżowe” zaliczyć można szlafroczek wykonany z dzianiny bawełnianej (stawka 7%), natomiast okrycie niemowlęce i rożek niemowlęcy nie są odzieżą niemowlęcą, a zatem ich sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką 22%.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej D., przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2007r. (data wpływu 15 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż wyrobów niemowlęcych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wysokości stawki podatku VAT na sprzedaż wyrobów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaka jest obowiązująca stawka podatku od towarów i usług dla czapeczek niemowlęcych (symbol PKWiU 18.24.42-70.00), okryć kąpielowych (w postaci rożków) dla niemowląt (symbol PKWiU 17.40.12-30.00) oraz ręczników kąpielowych dla niemowląt (symbol PKWiU 17.40.14-30.00)?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów: art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 1.03.2006 r., znak: US.443/IC/11/2006 wydane na wniosek A G, z dnia 14.01.2006 r., w trybie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 Ordynacji podatkowej w ten sposób, że uznaje stanowisko Podatniczki za: prawidłowe w części dotyczącej stosowania stawki 7% podatku od towarów i usług do dostawy czapeczek niemowlęcych (symbol PKWiU 18.24.42-70.00) oraz nieprawidłowe w zakresie preferencyjnego opodatkowania dostawy okryć kąpielowych w postaci rożków dla niemowląt (symbol PKWiU 17.40.12-30.00) i ręczników kąpielowych dla niemowląt (symbol PKWiU 17.40.14-30.00). Pismem z dnia 14.01.2006 r., uzupełnionym (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować przy sprzedaży odzieży niemowlęcej z dzianin w związku z art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 90, poz. 756) i wprowadzoną nim zmianą w poz. 45 zalącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z dzianin. W ramach tej działalności produkowane są między innymi: czapeczki niemowlęce (PKWiU 18.24.42-70.00), szaliki niemowlęce (PKWiU 18.24.11-00.00) i komplety niemowlęce (czapka PKWiU 18.24.42-70.00 i szalik PKWiU 18.24.11-00.00). Przy sprzedaży w/w produktów podatnik stosuje stawkę 22%. Zapytanie: Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy sprzedaży w/w towarów w związku z art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90 poz. 756) i wprowadzoną nim zmianą w poz. 45 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług? Stanowisko Strony: Zdaniem podatnika przy sprzedaży w/w produktów, to jest czapeczek niemowlęcych, szalików niemowlęcych oraz kompletów niemowlęcych, podatnik powinien (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy sprzedaży odzieży niemowlęcej z dzianin w związku z art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90 poz. 756) i wprowadzoną nim zmianą w poz. 45 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów z dzianin. W ramach tej działalności produkowane są między innymi: czapeczki niemowlęce (PKWiU 18.24.42-70.00), szaliki niemowlęce (PKWiU 18.24.14-30.00) i komplety niemowlęce (czapka PKWiU 18.24.42-70.00 i szalik PKWiU 18.24.14-30.00). Przy sprzedaży w/w produktów podatnik stosuje stawkę 22%. Zapytanie: Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować przy sprzedaży w/w towarów w związku z art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90 poz. 756) i wprowadzoną nim zmianą w poz. 45 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług? Stanowisko Strony: Zdaniem podatnika przy sprzedaży w/w produktów, to jest czapeczek niemowlęcych, szalików niemowlęcych oraz kompletów niemowlęcych, podatnik powinien (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy sprzedaży czapeczek niemowlęcych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 25.01.2006r. przez s.c. ..... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 25.01.2006r. złożonym przez s.c. ...... przedstawiono następujący stan faktyczny, pytanie oraz własne stanowisko w sprawie: W symbolu PKWiU 18.24.11-00.00 (odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, włączając podkoszulki, opalacze, majteczki, ubranka, pieluszki, rękawiczki z jednym palcem, ubranka wierzchnie, z dzianin) nie wyszczególnione są interesujące Wnioskodawcę czapeczki niemowlęce z dzianiny. W PKWiU w Dziale 18 – „Odzież, wyroby futrzarskie” pkt 3f zawarty jest zapis – w odniesieniu do poz. 18.24.11 określenie „odzież i (...)

2011
1
mar

Istota:

W sprawie opodatkowania stawką podatku od towarów i usług wysokości 7% sprzedaży czapeczek niemowlęcych

Fragment:

(...) i odbiorcom hurtowym. Posiadając klasyfikacje GUS, iż czapeczki niemowlęce mają symbol PKWiU 18.24.42 jako "kapelusze oraz inne nakrycia głowy, siatki do włosów" dokonywał ich sprzedaży ze stawką VAT w wysokości 22%, natomiast pozostałą odzież niemowlęca ze stawką VAT 7%. Jednocześnie, podatnik we wniosku zawarł własne stanowisko. Jego zdaniem, w związku ze zmianą brzmienia poz.45 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, czapeczka niemowlęca powinna być tak samo jak pozostała odzież niemowlęca zakwalifikowana do stawki VAT 7%. Ponadto podatnik oświadczył, że w sprawie której dotyczy złożony wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i obowiązujących przepisów w tym zakresie - organ podatkowy uznał, że w opisanej sytuacji mają zastosowanie następujące przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług: art.5 ust.1 - zgodnie (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować podatnik przy wytworzeniu i sprzedaży kompletów niemowlęcych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17.11.2005 r. wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uzupełniony w dniu 05.12.2005r., w którym strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Podatnik wykonuje czynności polegające na wytwarzaniu i sprzedawaniu kompletów niemowlęcych w skład których wchodzą: 1. komplet: czapeczka i szaliczek dla niemowląt 2. komplet: czapeczka, szaliczek i rękawiczki bez palca dla niemowląt Komplety te stanowią całość pod względem: a) jednakowego surowca b) jednego wykończenia np. haftu, koloru c) wspólnego opakowania d) jednakowego, wspólnego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy produkowane: czapki niemowlęce sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 18.24.42-70.00 szaliki niemowlęce sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 18.24.14-30.00 podlegają opodatkowaniu 7 % stawką VAT?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie - działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 4.10.2005 r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - postanawia uznać stanowisko strony przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe, o ile zaklasyfikowanie produkowanych wyrobów jest poprawne. Wnioskiem z dnia 4.10.2005 r. Podatnik wystąpił do tut. organu podatkowego o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem zapytania Podatnika jest: "...czy produkowane: czapki niemowlęce sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 18.24.42-70.00 szaliki niemowlęce sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 18.24.14-30.00 podlegają (...)

2011
1
mar

Istota:

W dniu 10.10.2005 r. Spółka złożyła do tut. organu zapytanie w przedmiocie wysokości stawki podatkowej dla czapeczek niemowlęcych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka dotychczas stosuje stawkę 22 % z uwagi na uzyskaną z Urzędu Statystycznego opinię, wg której czapeczki niemowlęce zaliczane są do ogólnej grupy PKWiU 18.24.42-70.00 "Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub pozostałych materiałów włókienniczych; siatki na włosy z dowolnego materiału". W opinii Spółki zgodnie ze zmianą załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującą od 01.06.2005 r. czapeczki winny być zaliczone do grupy poz. 45 "Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" (bez względu na symbol) i opodatkowane stawką 7 %.

Fragment:

(...) Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie tut. organ ma na uwadze zapis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, który stanowi, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W w/w załączniku, który stanowi wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %, pod pozycją 45 wymieniono "bez względu na symbol - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt". Załącznik nr 3 zmieniony został z dniem 1 czerwca 2005 r. przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 756) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W związku z powyższym (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są czapeczki niemowlęce?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.2005 r. (data wpływu: .09.2005 r.) dotyczące opodatkowania stawką 7% produkowanych czapek niemowlęcych, podzielam Pana stanowisko w sprawie. UZASADNIENIE W dniu 09.2005 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Pana w piśmie stanu faktycznego wynika, iż świadczy Pan usługi polegające na sprzedaży wyprodukowanych czapek niemowlęcych. W przedmiotowym wniosku zwraca się Pan z zapytaniem czy może stosować w stosunku do w/w towarów stawkę podatkową w wysokości 7% stosownie do brzmienia przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT od 01.06.2005 r. We wniosku (...)