Odzież dziecięca | Interpretacje podatkowe

Odzież dziecięca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odzież dziecięca. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do sprzedaży wyrobu opisanego w stanie faktycznym, zaklasyfikowanego do PKWiU 1997 do grupowania 21.22.12-10.90 - „Inne podobne wyroby higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue” oraz do PKWiU 2008 do grupowania 17.22.12.0 - „Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych” Spółka od stycznia 2009 r. do końca grudnia 2010 r. mogła stosować stawkę VAT w wysokości 7% a od stycznia 2011 r. do końca grudnia 2011 r. stawkę VAT w wysokości 8%?
Fragment:
Podkreślić w tym miejscu należy, iż konsekwencją wejścia w życie ww. przepisu jest uchylenie obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl natomiast przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Jednakże stosownie do art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów handlowych poprzez sieć sklepów na terenie całej Polski. Spółka posiada w asortymencie m.in. wyrób o nazwie śliniaki dziecięce jednorazowe (dalej: wyrób/śliniaki dziecięce jednorazowe) służące zabezpieczeniu dziecka przed pobrudzeniem np. podczas jedzenia. Wyrób składa się z kilku połączonych warstw, tj.: warstwy wierzchniej, zapewniającej miękkość - wykonanej z włókniny, warstwy wewnętrznej, zapewniającej wchłanianie - wykonanej z celulozy, warstwy spodniej, chroniącej przed przemoknięciem - wykonanej z folii, systemu zapięcia - taśma klejąca - który utrzymuje śliniak na właściwym miejscu.
2013
18
sty

Istota:
Czy do sprzedaży rękawiczek niemowlęcych do rozmiaru 86 ma zastosowanie stawka 7%.
Fragment:
W załączniku tym pod poz.45 wymieniono - bez względu na symbol - odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt. Powyższy zapis przepisu obowiązuje od dnia 1 czerwca 2005r, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzoną ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r Nr 90 poz.756). Do dnia 1 czerwca 2005r pod poz. 45 ww. załącznika do ustawy także figurowały odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt - jednakże wyłącznie o symbolu PKWiU 18.24.11. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim uznał stanowisko podatnika, iż sprzedaż rękawiczek dla niemowląt do rozmiaru 86 za prawidłowe. Jak bowiem wynika z wyżej cytowanego przepisu - stawkę 7% stosuje się do sprzedaży odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt - bez względu na symbol PKWiU tych wyrobów. Należy także zauważyć, że to na podatniku ciąży obowiązek zaklasyfikowania sprzedawanych przez siebie wyrobów. Stawka podatku w wysokości 7% obowiązuje bowiem wyłącznie przy sprzedaży odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt - i to podatnik musi dokonać klasyfikacji - czy sprzedawane przez niego wyroby mieszczą się w tak przedstawionym zapisie - czy stanowią one odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt.
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługowe przeszycie odzieży dla niemowląt (PKWiU 18.24.11 i 18.24.21) powinno być opodatkowane 7 % stawką podatku od towarów i usług?
Fragment:
Zgodnie ze zleceniami wykonuje również przeszycia odzieży dla niemowląt - jako podwykonawca firm produkujących odzież dziecięcą. W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. nr 42, poz. 264, ze zm.) wyroby powyższe sklasyfikowane zostały jako: - Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z dzianin - PKWiU 18.24.11;- Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z tkanin - PKWiU 18.24.21.W związku z powyższym Wnoskodawczyni wystąpiła z zapytaniem, czy wykonywanie usług przeszycia ww. wyrobów dla niemowląt zarówno z dzianin, jak i z tkanin powinno być opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług.W opinii Podatniczki wykonywane usługi powinny być opodatkowane preferencyjną 7% stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.) w pozycji 45 wymieniono "Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" bez względu na symbol.W tym przypadku, zdaniem Strony, mają również zastosowanie przepisy art. 8 ust. 3 ww. ustawy, który stanowi, że "usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych". W związku z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 7% dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt tzw. "becików" i "śpiworków-rożków", sklasyfikowanych do symbolu PKWiU 18.24.21-00.20.
Fragment:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) wprowadzono zmiany w wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7%, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczące odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt weszły w życie od 1 czerwca 2005r. Natomiast do dnia 31 maja 2005r. stawka podatku w wysokości 7% miała zastosowanie dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, jednakże wyłącznie o symbolu PKWiU 18.24.11 (pozycja 45 załącznika nr 3). Od dnia 1 czerwca 2005r. zapis pozycji 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT otrzymał brzmienie "odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt" bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to, iż preferencyjna stawka podatku w wysokości 7% stosowana jest dla dostawy wszelkiej odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt. W związku z powyższym, jeżeli wyroby w postaci "becika" i "śpiworka - rożka" dla niemowląt zaklasyfikowane zostały według symbolu PKWiU 18.24.21-00.20 jako odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, to dostawa takich towarów podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%.
2011
1
mar

Istota:
Czy w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a konkretnie ze zmianą zapisu poz. 45 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, właściwe bedzie stosowanie na w/w produkty stawki VAT w wysokości 7% od dnia 1 czerwca 2005 r.?
Fragment:
Urzędu analizując przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz wyra-żoną opinię podziela stanowisko wnioskodawcy w powyższej sprawie. W myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W niniejszym załączniku, który stanowi wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, pod pozycją 45 wymieniono odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt (bez względu na symbol) - załącznik Nr 3 zmieniony został przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 756) zmieniającej w/w ustawę o podatku VAT od dnia 1 czerwca 2005 r. Tym samym, jeżeli wytwarzane przez podatnika wyroby przeznaczone są dla niemowląt - stawka opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynosi 7%. Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik tut. Urzędu postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja: – dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących; – nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego podatnikalub osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.
2011
1
mar

Istota:
Czy czapeczki niemowlęce niezależnie od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane winny być od dnia 1 czerwca 2005r opodatkowane stawką 7%.
Fragment:
Zdaniem Pani czapeczki niemowlęce niezależnie od rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane winny być od dnia 1 czerwca 2005r opodatkowane stawką 7%. Na wstępie tutejszy organ informuje, iż w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 2 cytowanej ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Należy jednak nadmienić, iż wskazane zastrzeżenia nie dotyczą Pani, a przedstawiony stan faktyczny nie wymaga ich szczegółowego omówienia. Z pozycji 45 załącznika nr 3 do w/w ustawy w brzemieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r wynika, że odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt – bez względu na symbol PKWiU – podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7%. Dodatkowo wskazać należy, że do dnia 31 maja 2005r stawka podatku w wysokości 7% miała zastosowanie wyłącznie dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt z dzianin sklasyfikowanych wg PKWiU 18.24.11. Zatem podkreślić należy, iż od dnia 1 czerwca 2005r obniżona do wysokości 7% stawka podatku VAT stosowana jest, bez względu na symbol PKWiU, do każdej odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt.
2011
1
mar

Istota:
Czy dostawa wyrobu w postaci niemowlęcej szatki do chrztu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podatku w wysokości 7%?
Fragment:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) wprowadzono zmiany w wykazie towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 7%, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczące odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt weszły w życie od 01.06.2005r. Natomiast do dnia 31.05.2005r. stawka podatku w wysokości 7% miała zastosowanie wyłącznie dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, z dzianin, o symbolu PKWiU 18.24.11 (pozycja 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT). Od dnia 01.06.2005r. zapis pozycji 45 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT otrzymał brzmienie "odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt", bez względu na symbol PKWiU. Oznacza to, iż preferencyjna stawka podatku w wysokości 7% stosowana będzie dla dostawy wszelkiej odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, wykonanych nie tylko z dzianin. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług towary identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W związku z powyższym, jeżeli wyrób w postaci niemowlęcej szatki do chrztu zaklasyfikowany został według symbolu PKWiU 18.24.21-00.00 jako dodatek odzieżowy dla niemowląt, to dostawa takiego towaru podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7%.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.