IPPB4/4511-203/16-4/MS2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy powolujac sie na art. 22 ust. 1 oraz art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osob Fizycznych, kwota podlegajaca opodatkowaniu w sytuacji Wnioskodawcy powinna byc roznica przychodu z tytulu otrzymanego odszkodowania i kosztow jego uzyskania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z pozn. zm.) oraz ? 5 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko ? przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wplywu 24 lutego 2016 r.) uzupelniony pismem z dnia 16 maja 2016 r. (data nadania 17 maja 2016 r, data wplywu 18 maja 2016 r.) na wezwanie z dnia 2 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-203/16-2/MS2 (data nadania 4 maja 2016 r., data doreczenia 10 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie kosztow uzyskania przychodu ? jest:

 • nieprawidlowe ? w czesci dotyczacej zakwalifikowania do kosztow uzyskania przychodu wydatkow poniesionych na utrzymanie lokalu,
 • prawidlowe ? w pozostalym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2016 r. zostal zlozony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie kosztow uzyskania przychodu wyplaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 2 maja 2016 r. Nr IPPB4/4511-203/16-2/MS2 (data nadania 4 maja 2016 r., data doreczenia 10 maja 2016 r.) tutejszy Organ wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia brakow formalnych wniosku.

Pismem z dnia 16 maja (data nadania 17 maja 2016 r., data wplywu 18 maja 2016 r.) Wnioskodawca uzupelnil wniosek w terminie.

We wniosku i uzupelnieniu przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

W 2015 r. Wnioskodawca uzyskal przychod z tytulu odszkodowania za niedostarczenie przez Gmine Miasta lokalu socjalnego wraz z odsetkami w lacznej kwocie 11.556,08 zl. W celu uzyskania, czy tez zabezpieczenia niniejszego przychodu, Wnioskodawca poniosl koszty w lacznej kwocie 6.022,44 zl. Na wyplacona Wnioskodawcy w 2015 r. sume odszkodowania za niedostarczenie przez Gmine lokalu socjalnego w kwocie 11.556,08 zl. sklada sie: zasadzona prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego z dnia 16 lutego 2015 r. od Gminy Miasta kwota 8.228,00 zl. z tytulu odszkodowania za okres: 04 - 10 2014 r. plus odsetki za zwloke w kwocie: 146,08 zl, oraz kwota 3.182,00 zl bedaca wynikiem ugody z Gmina z dnia 9 wrzesnia 2015 r. dotyczaca odszkodowania za okres: 11.2014 r. - 01.2015 r. Wnioskodawca nadmienia, ze calosc niniejszego odszkodowania przyznana zostala z tytulu niedostarczenia przez Gmine lokalu socjalnego dla osob sadownie usunietych z lokalu Wnioskodawcy, dla ktorych Gmina sadownie zobowiazana byla dostarczyc lokal socjalny ? prawomocny wyrok Sadu Rejonowego z dnia 17 marca 2014 r. Kwota odszkodowania obejmuje lacznie dziesiec miesiecy, to jest od 04.2014 r. do 01.2015 r., w ktorym to okresie osoby, ktorym Gmina powinna dostarczyc lokal zastepczy zamieszkiwaly w lokalu Wnioskodawcy, uniemozliwiajac jednoczesnie korzystanie z niniejszego lokalu przez Wnioskodawce. Ponadto Wnioskodawca nadmienia, ze wszelkie koszty utrzymania lokalu, o ktorym mowa w okresie 04.2014-01.2015 r., Wnioskodawca ponosil osobiscie, nie mogac w tym czasie korzystac z niniejszego lokalu, a co za tym idzie, rowniez z mediow w nim podlaczonych, nie majac wplywu na ich wysokosc. W okresie tym, nie ze swojej winy Wnioskodawca nie zamieszkiwal niniejszego lokalu pozostajac jednoczesnie bez mozliwosci nie ponoszenia kosztow z nim zwiazanych i stad uzyskane z tego tytulu odszkodowanie. Kwota wyplaconego odszkodowania w znacznej czesci byla zwrotem poniesionych przez Wnioskodawce kosztow na utrzymanie lokalu, ktorego dotyczy niniejsze odszkodowanie oraz pozostalych kosztow jego uzyskania. Pozostala czesc odszkodowania natomiast stanowila zadoscuczynienie za brak mozliwosci korzystania z lokalu bedacego wlasnoscia Wnioskodawcy w okresie 04.2014-01.2015 r, czy tez kwote dochodu jaka Wnioskodawca moglby w niniejszym okresie uzyskac wynajmujac niniejszy lokal i tym samym ta wlasnie kwota stanowic powinna podstawe opodatkowania w sytuacji Wnioskodawcy. Ponizej Wnioskodawca przedstawia zestawienie poniesionych kosztow oraz kalkulacje kwoty podlegajacej opodatkowaniu.

W celu uzyskania odszkodowania za okres: 04-10.2014 r. w kwocie 8.222,00 zl Wnioskodawca poniosl nastepujace koszty zwiazane z utrzymaniem lokalu: ( miesiac/rok i kwota kosztow ? media oraz pozostale oplaty nalezne zarzadcy budynku w danym okresie)

 1. 04/2014 r. - 627,26 zl
 2. 05/2014 r. - 430,80 zl
 3. 06/2014 r. - 475,06 zl
 4. 07/2014 r. - 490,30 zl
 5. 08/2014 r. - 474,47 zl
 6. 09/2014 r. - 349,52 zl
 7. 10/2014 r. - 481,03 zl
 8. SUMA: 3.328,44 zl

Ponadto w celu uzyskania odszkodowania za ten okres Wnioskodawca poniosl dodatkowe koszty pod postacia:

 1. Oplata sadowa ? 412,00 zl
 2. Zwrot kosztow zastepstwa procesowego wg wyroku ? 1.200,00 zl

Natomiast w celu uzyskania odszkodowania za okres 11.2014 r. - 01.2015 r. w kwocie 3.182,00 zl koszty zwiazane z utrzymaniem niniejszego lokalu byly nastepujace:

 1. 11/2014 r. - 349,52 zl (kwota kosztow ? media oraz pozostale oplaty nalezne zarzadcy budynku w danym okresie)
 2. 12/2014 r. - 383,01 zl
 3. 01/2015 r. - 349,52 zl

SUMA: 1.082,00 zl

Reasumujac w celu uzyskania przychodu z tytulu odszkodowania za niedostarczenie przez Gmine lokalu socjalnego w kwocie 11.556,08 zl. wraz z odsetkami Wnioskodawca poniosl koszty w lacznej kwocie: 6.022,44 zl. (3.328,44 +1.612,00 + 1.082,00) z czego wynika, ze realny dochod niniejszego odszkodowania podlegajacy opodatkowaniu wynosi: 5.533,64 zl. (11.556,08 zl ? 6.022,44 zl). Wnioskodawca uprzejmie prosi o pisemne potwierdzenie poprawnosci powyzszych kalkulacji w niniejszej sprawie. Wnioskodawca nadmienia, ze wg informacji jakie uzyskal z dwoch niezaleznych zrodel, tj. konsultacji w Urzedzie Skarbowym, gdzie osobiscie Wnioskodawca rozmawial z Starszym Komisarzem Skarbowym oraz konsultacji telefonicznej z Konsultantem Infolinii Krajowej Informacji Podatkowej, Wnioskodawca uzyskal odpowiedz, ze powolujac sie na art. 22 ust. 1 oraz art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osob Fizycznych, jak najbardziej moze odliczyc sobie poniesione przez siebie koszty uzyskania niniejszego przychodu, poniewaz nie ma tam wylaczen dotyczacych Jego sytuacji. W obu przypadkach Wnioskodawca zostal poinformowany, ze w swojej sytuacji w celu potwierdzenia niniejszych informacji, na pismie powinien zlozyc wniosek ORD ? IN o wydanie pisemnej interpretacji do wlasciwego Biura Krajowej Informacji Podatkowej i dlatego tez wlasnie to czyni.

W uzupelnieniu wniosku Wnioskodawca wskazal, ze podstawa prawna zasadzenia i wyplaty odszkodowania wraz z odsetkami jest art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o Ochronie Praw Lokatorow, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.2014.150 j.t.) w zwiazku z art. 417 Kodeksu Cywilnego. Odszkodowanie Wnioskodawca otrzymal z powodu niedostarczenia przez Gmine lokalu socjalnego osobom eksmitowanym z lokalu Wnioskodawcy, a ktorym Gmina zobowiazana byla dostarczyc taki lokal. W czasie kiedy osoby te powinny otrzymac lokal socjalny zamieszkiwaly lokal Wnioskodawcy, a Wnioskodawca ponosil koszty jego utrzymania i stad odszkodowanie. Znaczna czesc odszkodowania byl to wiec zwrot poniesionych przez Wnioskodawce kosztow utrzymania niniejszego lokalu, a tym samym kosztow uzyskania przychodu z niniejszego odszkodowania.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie:

Czy powolujac sie na art. 22 ust. 1 oraz art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osob Fizycznych, kwota podlegajaca opodatkowaniu w sytuacji Wnioskodawcy powinna byc roznica przychodu z tytulu otrzymanego odszkodowania i kosztow jego uzyskania...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Powolujac sie na art. 22 ust. 1 oraz art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osob Fizycznych, w sytuacji Wnioskodawcy kwota podlegajaca opodatkowaniu powinna byc roznica przychodu oraz kosztow jego uzyskania, czy tez zabezpieczenia niniejszego przychodu, poniewaz nie ma tam mowy o wylaczeniach dotyczacych sytuacji Wnioskodawcy, a konkretnie rzecz ujmujac: w celu uzyskania przychodu z tytulu odszkodowania za niedostarczenie przez Gmine lokalu socjalnego osobom bezprawnie zajmujacym lokal Wnioskodawcy w lacznej kwocie 11.556,08 zl. wraz z odsetkami Wnioskodawca poniosl koszty w lacznej kwocie: 6.022,44 zl. z czego wynika, ze realny dochod z tytulu niniejszego odszkodowania podlegajacy opodatkowaniu wynosi: 5.533,64 zl. (przychod: 11.556,08 zl. minus koszty: 6.022,44 zl. daje dochod w kwocie: 5.533,64 zl.). Wnioskodawca rozumie, ze tutejszy Organ nie jest uprawniony do kalkulacji konkretnych wyliczen, a kwoty podal tylko i wylacznie dla lepszego zobrazowania sytuacji. Wedlug oceny Wnioskodawcy podatek powinien Wnioskodawca odprowadzic od kwoty realnego dochodu z niniejszego odszkodowania, nie zas od kwoty calkowitego przychodu z tytulu niniejszego odszkodowania, poniewaz w celu jego uzyskania Wnioskodawca poniosl koszty, ktore nie stanowily dochodu Wnioskodawcy. Reasumujac, wedlug Wnioskodawcy, podatek Wnioskodawca powinien odprowadzic od kwoty bedacej roznica przychodu z tytulu otrzymanego odszkodowania oraz kosztow jego uzyskania. Jesli do rozpatrzenia indywidualnej sytuacji potrzebny jest wykaz niniejszych kosztow to Wnioskodawca nadmieni, ze w formie zalacznikow jest on dolaczony do wniosku ORD-IN z dnia 22 lutego 2016 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co nastepuje:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pozn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy zawiera katalog przychodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych. Zgodnie z punktem 9 tego artykulu, zrodlem przychodow sa ?inne zrodla?.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych zrodel, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwaza sie w szczegolnosci: kwoty wyplacone po smierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub czlonkowi jego najblizszej rodziny, w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytulu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wyplaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym takze dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek smierci oszczedzajacego, zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niz wymienione w art. 14, doplaty, nagrody i inne nieodplatne swiadczenia nienalezace do przychodow okreslonych w art. 12-14 i 17.

Sformulowanie ?w szczegolnosci? wskazuje, ze definicja przychodow z innych zrodel ma charakter otwarty i w zwiazku z czym mozna do tej kategorii zaliczyc rowniez przychody inne niz wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych zrodel bedziemy mowic w kazdym przypadku, kiedy u podatnika wystapia realne korzysci majatkowe. Do przychodow z innych zrodel nalezy zatem zaliczyc kazdy przychod, ktory spelnia lacznie dwa warunki: po pierwsze ? nie jest zaliczany do zrodel wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, a po drugie ? nie jest wylaczony z przedmiotowego zakresu podatku dochodowego od osob fizycznych.

Z kolei, w mysl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, przychodami, z zastrzezeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

Wskazac przy tym nalezy, ze art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych jest przepisem, w ktorym ustawodawca sformulowal katalog zwolnien podatkowych. Przepis ten, jako stanowiacy odstepstwo od zasady rownosci opodatkowania, powinien byc wiec interpretowany w pierwszej kolejnosci wedlug regul wykladni jezykowej, gramatycznej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego sa otrzymane odszkodowania lub zadoscuczynienia, jezeli ich wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw (?), z wyjatkiem:

 1. okreslonych w prawie pracy odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia umowy o prace,
 2. odpraw pienieznych wyplacanych na podstawie przepisow o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow,
 3. odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostajacym w stosunku sluzbowym,
 4. odszkodowan przyznanych na podstawie przepisow o zakazie konkurencji,
 5. odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,
 6. odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej, z ktorych dochody sa opodatkowane wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o ktorych mowa w art. 30c,
 7. odszkodowan wynikajacych z zawartych umow lub ugod innych niz ugody sadowe.

Natomiast w przypadku, gdy wysokosc lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikaja wprost z odrebnych ustaw lub aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych odrebnych ustaw, a podstawa ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sadowa, wowczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osob fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, z wyjatkiem odszkodowan w tym przepisie wymienionych.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 3b powolanej ustawy, wolne od podatku dochodowego sa inne odszkodowania lub zadoscuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sadowej do wysokosci okreslonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjatkiem odszkodowan lub zadoscuczynien:

 1. otrzymanych w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,
 2. dotyczacych korzysci, ktore podatnik moglby osiagnac, gdyby mu szkody nie wyrzadzono.

Powolane uregulowania prawne wskazuja jednoznacznie, ze nie wszystkie odszkodowania lub zadoscuczynienia otrzymane przez osoby fizyczne wolne sa od podatku dochodowego. Ze zwolnienia przedmiotowego ? na podstawie cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ? korzystaja bowiem jedynie te odszkodowania lub zadoscuczynienia, ktorych wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z przepisow rangi ustawy lub aktow wykonawczych wydanych na ich podstawie. Z kolei zakres zwolnienia wynikajacy z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, obejmuje tylko odszkodowania lub zadoscuczynienia za tzw. szkode rzeczywista, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzysci. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktowac odszkodowanie lub zadoscuczynienia z tytulu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie lub zadoscuczynienia z tytulu utraconego zysku. Odszkodowanie lub zadoscuczynienie z tytulu utraconych korzysci, jakich poszkodowany mogl sie spodziewac, gdyby mu szkody nie wyrzadzono, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z tresci wniosku wynika, ze w 2015 r. Wnioskodawca uzyskal przychod z tytulu odszkodowania za niedostarczenie przez Gmine Miasta lokalu socjalnego wraz z odsetkami w lacznej kwocie 11.556,08 zl. Kwota odszkodowania obejmuje lacznie dziesiec miesiecy, to jest od 04.2014 r. do 01.2015 r., w ktorym to okresie osoby, ktorym Gmina powinna dostarczyc lokal zastepczy zamieszkiwaly w lokalu Wnioskodawcy, uniemozliwiajac jednoczesnie korzystanie z niniejszego lokalu przez Wnioskodawce. Wszelkie koszty utrzymania lokalu Wnioskodawca ponosil osobiscie, nie mogac w tym czasie korzystac z niniejszego lokalu, a co za tym idzie, rowniez z mediow w nim podlaczonych, nie majac wplywu na ich wysokosc. W okresie tym nie ze swojej winy Wnioskodawca nie zamieszkiwal niniejszego lokalu, pozostajac jednoczesnie bez mozliwosci nie ponoszenia kosztow z nim zwiazanych i stad uzyskane z tego tytulu odszkodowanie. Kwota wyplaconego odszkodowania w znacznej czesci byla zwrotem poniesionych przez Wnioskodawce kosztow na utrzymanie lokalu, ktorego dotyczy niniejsze odszkodowanie oraz pozostalych kosztow jego uzyskania. Pozostala czesc odszkodowania natomiast stanowila zadoscuczynienie za brak mozliwosci korzystania z lokalu bedacego wlasnoscia Wnioskodawcy. Podstawa prawna zasadzenia i wyplaty odszkodowania wraz z odsetkami jest art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o Ochronie Praw Lokatorow, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.2014.150 j.t.) w zwiazku z art. 417 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z pozn. zm.), jezeli gmina nie dostarczyla lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, wlascicielowi przysluguje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z pozn. zm.).

Z przepisu art. 417 ? 1 ww. Kodeksu cywilnego wynika, ze za szkode wyrzadzona przez niezgodne z prawem dzialanie lub zaniechanie przy wykonywaniu wladzy publicznej ponosi odpowiedzialnosc Skarb Panstwa lub jednostka samorzadu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonujaca te wladze z mocy prawa. Jezeli wykonywanie zadan z zakresu wladzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorzadu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarna odpowiedzialnosc za wyrzadzona szkode ponosi ich wykonawca oraz zlecajaca je jednostka samorzadu terytorialnego albo Skarb Panstwa (art. 417 ? 2 ww. ustawy).

Powolany powyzej art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz art. 417 ? 1 i ? 2 Kodeksu cywilnego reguluja jedynie mozliwosc wystapienia strony o odszkodowanie, nie okreslaja jednak wprost jego wysokosci, a takze nie wskazuja zasad ustalania odszkodowania. Zatem, odszkodowanie wyplacone przez Gmine wlascicielowi lokalu z tytulu niedostarczenia lokalu socjalnego, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Z tresci wniosku wynika m.in., ze Wnioskodawca oprocz odszkodowania, uzyskal rowniez odsetki.

Wskazac zatem nalezy, ze instytucje prawna odsetek za zwloke reguluje art. 481 ustawy Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 481 ? 1 i ? 2 Kodeksu cywilnego, jezeli dluznik opoznia sie ze spelnieniem swiadczenia pienieznego, wierzyciel moze zadac odsetek za czas opoznienia, chociazby nie poniosl zadnej szkody i chociazby opoznienie bylo nastepstwem okolicznosci, za ktore dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi. Jezeli stopa odsetek za opoznienie nie byla z gory oznaczona, naleza sie odsetki ustawowe (?).

Ponadto podkreslic nalezy, ze wyplacone odsetki nie sa wliczane do wartosci odszkodowania. Zgodnie bowiem z trescia art. 20 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z pozn. zm.), do wartosci przedmiotu sporu nie wlicza sie odsetek, pozytkow i kosztow, zadanych obok roszczenia glownego.

Przepis ten ma zastosowanie do odsetek ustawowych, z ktorymi zasadzono swiadczenia glowne.

Analizujac tresc powyzszych przepisow nalezy zauwazyc, ze nie mozna utozsamiac odsetek za zwloke z odszkodowaniem czy tez innym swiadczeniem (naprawieniem szkody). Wierzyciel moze ich zadac dopiero, jezeli dluznik opozni sie ze spelnieniem swiadczenia pienieznego. Odsetki maja charakter uboczny wzgledem swiadczenia glownego ? sa skutkiem niewykonania zobowiazan.

Potwierdza to orzecznictwo sadow, zgodnie z ktorym ?roszczenie odsetkowe nie jest czescia skladowa roszczenia glownego, gdyz opiera sie na odrebnym stanie faktycznym oraz odrebnej podstawie materialnoprawnej. Roszczenie o odsetki za opoznienie (art. 481 k.c.) jest wiec roszczeniem innym niz roszczenie deliktowe? (por. uchwala SN z dnia 31 stycznia 1994 r. III CZP 184/93, publ. OSNC 1994/7-8/155). ?Odsetki za opoznienie sa skonstruowane przez ustawodawce niezaleznie od faktu poniesienia szkody przez wierzyciela, sa w pewnym sensie elementem waloryzacji, ale spelniaja rowniez role kompensacji tego, ze wierzyciel nie mogl z pieniedzy skorzystac wczesniej? (por. Izabella Dyka, glosa do przywolanej powyzej uchwaly SN z dnia 31 stycznia 1994 r.).

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzic, ze przychody z tytulu otrzymywanego odszkodowania wraz z odsetkami nalezy zakwalifikowac do przychodow, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 w zwiazku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, tj. do przychodow z innych zrodel.

Stosownie do tresci art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, dochodem ze zrodla przychodow, jezeli przepisy art. 24-25 nie stanowia inaczej, jest nadwyzka sumy przychodow z tego zrodla nad kosztami ich uzyskania osiagnieta w roku podatkowym. Jezeli koszty uzyskania przekraczaja sume przychodow, roznica jest strata ze zrodla przychodow.

Koszty uzyskania przychodow reguluje art. 22 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy, kosztami uzyskania przychodow sa koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 23 (?).

Kosztami uzyskania przychodu sa zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki zwiazane z uzyskanym przychodem. Z oceny zwiazku z uzyskanym przychodem winno wynikac, iz poniesiony wydatek obiektywnie mogl sie przyczynic do osiagniecia przychodu z danego zrodla. Aby zatem wydatek mogl byc uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w mysl powolanego przepisu spelniac lacznie nastepujace warunki:

 • pozostawac w zwiazku przyczynowym z przychodem lub zrodlem przychodu i byc poniesiony w celu osiagniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodu,
 • nie znajdowac sie na liscie kosztow nieuznawanych za koszty uzyskania przychodow, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych,
 • byc wlasciwie udokumentowany.

Jak wynika ze stanu faktycznego, Wnioskodawca poniosl koszty zwiazane z utrzymaniem lokalu (media oraz pozostale oplaty nalezne zarzadcy budynku) oraz dodatkowe koszty, tj. oplate sadowa, zwrot kosztow zastepstwa procesowego.

Majac na uwadze stan faktyczny oraz ww. przepisy prawa stwierdzic nalezy, ze w przedmiotowym przypadku w stosunku do kosztow zwiazanych z utrzymaniem lokalu, nie zostal spelniony warunek pozostawania ww. kosztow w zwiazku przyczynowym z przychodem z tytulu odszkodowania wyplaconego Wnioskodawcy przez Gmine Miasta, w zwiazku z niedostarczeniem lokalu socjalnego osobie uprawnionej na mocy wyroku sadowego. Koszty te nie byly poniesione w celu uzyskania odszkodowania, jak rowniez w celu zachowania czy tez zabezpieczenia zrodla przychodu. Jak wynika z wniosku, rzeczone koszty Wnioskodawca jest zobowiazany ponosic niezaleznie od tego, czy ?odszkodowanie? zostaloby wyplacone, czy tez nie. To oznacza, ze nie ma zadnych podstaw prawnych, aby koszty te zaliczyc do kosztow uzyskania przychodu tytulem odszkodowania otrzymanego od Gminy Miasta w zwiazku z niedostarczeniem lokalu mieszkalnego osobie uprawnionej. Koszty te nie maja bowiem zadnego zwiazku z otrzymanym odszkodowaniem. Jak juz wyzej wskazano, nastepstwem ich poniesienia nie jest otrzymanie odszkodowania.

Zatem w tej czesci stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidlowe.

Przechodzac natomiast do kosztow dodatkowych, ktore Wnioskodawca poniosl, tj. oplaty sadowej i zwrot kosztow zastepstwa procesowego, nalezy stwierdzic, ze w niniejszej sprawie wystepuje zwiazek przyczynowo-skutkowy pomiedzy uzyskanym przez Wnioskodawce przychodem, a poniesionym wydatkiem, co oznacza, ze wydatek z tego tytulu mozna zaliczyc do kosztow uzyskania przychodow.

Zatem w tej czesci stanowisko Wnioskodawcy jest prawidlowe.

W konsekwencji, odszkodowanie wraz z odsetkami stanowia przychod z innych zrodel, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy. Uzyskany dochod z powyzszego tytulu nalezalo wykazac w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym zostal uzyskany i opodatkowac wedlug skali podatkowej.

Wydatki zwiazane z utrzymaniem lokalu (media oraz pozostale oplaty nalezne zarzadcy budynku) nie stanowia kosztow uzyskania przychodu. Natomiast dodatkowe koszty, tj. oplata sadowa oraz zwrot kosztow zastepstwa procesowego, Wnioskodawca moze zaliczyc do kosztow uzyskania przychodu z tytulu otrzymanego odszkodowania.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje - w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu - do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Plock.