ILPB2/4511-1-346/15-4/WS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie odsetek.
ILPB2/4511-1-346/15-4/WSinterpretacja indywidualna
  1. decyzja
  2. odsetki
  3. opodatkowanie
  4. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz ? 6 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) w zw. z ? 9 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wplywu 2 kwietnia 2015 r.), uzupelnionym w dniu 30 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek.

Wniosek nie spelnial wymogow formalnych okreslonych w art. 14b ? 4 Ordynacji podatkowej, w zwiazku z powyzszym pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-346/15-2/WS, wezwano Wnioskodawczynie do jego uzupelnienia w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednoczesnie poinformowano Wnioskodawczynie, ze stosownie do postanowien art. 139 ? 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania miedzy wezwaniem przez organ, a uzupelnieniem wniosku nie wlicza sie do trzymiesiecznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisow prawa podatkowego.

Wezwanie wyslano w dniu 18 czerwca 2015 r., skutecznie doreczono dnia 22 czerwca 2015 r., zas w dniu 30 czerwca 2015 r. (data nadania 29 czerwca 2014 r.), do tut. organu wplynela odpowiedz, w ktorej Wnioskodawczyni uzupelnila ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny.

Dnia 24 wrzesnia 2008 r. sad rejonowy wydal postanowienie, w ktorym stwierdzil, ze spadek po zmarlej 21 marca 2008 r. nabyly corki, kazda po 1/2 czesci.

W dniu 1 grudnia 2008 r. wplynelo do urzedu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majatkowych - druk SD-3 z zalacznikiem SD-3/A, w ktorym spadkobierczynie zmarlej wskazaly mase spadkowa pozostawiona po wyzej wymienionej zmarlej.

W zwiazku z faktem, iz zgloszenie skladnikow masy spadkowej wchodzacej w sklad spadku po zmarlej zostalo zlozone przez Zainteresowana dnia 1 grudnia 2008 r., tj. po uplywie 1 - miesiecznego terminu, o ktorym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadkow i darowizn w brzmieniu obowiazujacym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. nabycie wlasnosci rzeczy lub praw majatkowych podlegalo opodatkowaniu na zasadach okreslonych dla nabywcow zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgodnie z trescia art. 165 ? 7 Ordynacji podatkowej, za date wszczecia postepowania podatkowego w sprawie nabycia spadku w wyzej wymienionej sprawie przyjeto date zlozenia zeznania, tj. 1 grudnia 2008 r.

Po przeprowadzeniu postepowania podatkowego naczelnik urzedu skarbowego dnia 10 grudnia 2008 r. wydal decyzje ustalajaca zobowiazanie podatkowe w podatku od spadkow i darowizn w wysokosci 6 759 zl (wyjasnienie w decyzji z dnia 18 lipca 2013 r.).

W dniu 8 lipca 2013 r. Wnioskodawczyni zlozyla do urzedu skarbowego wniosek o wznowienie postepowania w sprawie ustalenia zobowiazania z tytulu nabycia spadku. Zainteresowana powolala sie na ogloszony w dniu 18 czerwca 2013 r. wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 43/11). Na mocy wskazanego wyroku naczelnik urzedu skarbowego wydal decyzje z dnia 18 lipca 2013 r., uchylajaca w calosci decyzje z dnia 10 grudnia 2008 r. Uznano, iz nabycie rzeczy i praw majatkowych z tytulu spadku korzysta ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadkow i darowizn.

W zaistnialej sytuacji powstala nadplate urzad skarbowy zwrocil wraz z naleznymi odsetkami.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy otrzymane odsetki zwrocone wraz z naleznoscia glowna na mocy decyzji z dnia 18 lipca 2013 r. stanowia dla Wnioskodawczyni dochod i podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane odsetki nie podlegaja opodatkowaniu, gdyz sa zwolnione przedmiotowo.

Stosownie do tresci art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pozn. zm.) - przychodami, z zastrzezeniem art. 14-16, art. 17, ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20, ust. 3, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen. Z kolei w zwolnieniach przedmiotowych zawartych w Rozdziale 3 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych (art. 21, ust. 1, pkt 111) znajduje sie - oprocentowanie otrzymane w zwiazku ze zwrotem nadplaconych zobowiazan podatkowych i innych naleznosci budzetowych, a takze oprocentowanie zwrotu roznicy podatku od towarow i uslug, w rozumieniu odrebnych przepisow.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidlowe.

W mysl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzezeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 pkt 111 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego jest oprocentowanie otrzymane w zwiazku ze zwrotem nadplaconych zobowiazan podatkowych i innych naleznosci budzetowych, a takze oprocentowanie zwrotu roznicy podatku od towarow i uslug, w rozumieniu odrebnych przepisow.

Wobec powyzszego stwierdzic nalezy, ze otrzymane przez Wnioskodawczynie odsetki, korzystaja ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych. W konsekwencji od otrzymanych odsetek Wnioskodawczyni nie musi placic podatku dochodowego od osob fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistnialego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznan po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.