Odsetki od udziału kapitałowego | Interpretacje podatkowe

Odsetki od udziału kapitałowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od udziału kapitałowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej stanowią inne źródła przychodu niż przychody z działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to jak są opodatkowane?
Fragment:
(...) nawet gdy spółka poniosła stratę. Odsetki od udziału kapitałowego będą ustalane na podstawie wartości udziału kapitałowego każdego wspólnika na początku roku w wysokości 5% tego udziału. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1). Czy otrzymane odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej stanowią inne źródła przychodu niż przychody z działalności gospodarczej, a jeżeli tak, to jak są opodatkowane... Zdaniem spółki, odsetki od udziału kapitałowego otrzymane przez wspólnika stanowią dla niego przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy wypłacone przez spółkę jawną odsetki od udziału kapitałowego wspólnika pomniejszają jego dochód podatkowy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej?
Fragment:
(...) przyszłe. W umowie spółki jawnej wspólnicy postanowili, że wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego nawet gdy spółka poniosła stratę. Odsetki od udziału kapitałowego będą ustalane na podstawie wartości udziału kapitałowego każdego wspólnika na początku roku w wysokości 5% tego udziału. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2). Czy wypłacone przez spółkę jawną odsetki od udziału kapitałowego wspólnika pomniejszają jego dochód podatkowy z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej... Zdaniem Spółki, odsetki te pomniejszają dochód wspólnika osiągnięty z działalności gospodarczej w spółce jawnej. W przeciwnym razie, kwoty otrzymanych odsetek byłyby podwójnie opodatkowane jako wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w spółce jawnej (nie pomniejszałyby dochodu do opodatkowania z działalności (...)
2011
1
sie

Istota:
W jaki sposób opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetki od kapitałów dotacji funduszu poręczeniowego i pożyczkowego?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zgłoszone przez S.A. zapytanie, znak: L. dz. 1076/2004 z dnia 24 sierpnia 2004 roku (do tutejszego urzędu wpłynęło 25 sierpnia 2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych odsetek od kapitałów dotacji funduszu poręczeniowego i pożyczkowego, uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. ), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności „otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe”. Przychody te powstają z chwilą ich otrzymania, a więc stanowią przychód dla celów podatkowych w dniu ich wpływu.Z opisanej (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy opodatkowania wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki jawnej przez wspólnika oraz zaliczenia wypłaconych kwot do kosztów uzyskania przychodów przez pozostałych wspólników oraz o określenie sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych przez wspólników spółki jawnej z tytułu wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki.
Fragment:
(...) natomiast dla pozostałych wspólników będą stanowić koszt uzyskania przychodów w takiej proporcji w jakiej przysługuje im prawo do udziału w zyskach. Jak słusznie Państwo wskazujecie, przychody uzyskane przez wspólników spółki jawnej z tytułu wypłaconych odsetek w wysokości 5% od udziału kapitałowego wniesionego do spółki nie są zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odsetki od udziału kapitałowego wypłacone na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) należy zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z praw majątkowych. W art. 18 ustawodawca nie wymienia prawa majątkowego w postaci odsetek od udziału kapitałowego, niemniej jednak użyty w tym (...)
2011
1
sty

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej.
Fragment:
(...) (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176) – jak błędnie poinformował organ podatkowy I instancji. Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 wskazanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Otrzymane odsetki od udziału kapitałowego w spółce jawnej mieszczą się w zakresie wskazanego przepisu i nie zostały wymienione w katalogu art. 21 powołanej ustawy. Zatem podlegają opodatkowaniu. Odsetki te nie stanowią jednak – jak sugeruje Pan w piśmie z dnia 3 marca 2003 r –przychodów z kapitałów pieniężnych, bowiem przepis art. 17 ust. 1 powołanej ustawy nie wymienia odsetek wypłaconych od udziału kapitałowego w spółce jawnej, jako przychodów z tego źródła. Mając na uwadze (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.