Odsetki od odsetek (anatocyzm) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od odsetek (anatocyzm). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy zasądzone wyrokiem sądu i wypłacone przez zakład pracy na rzecz byłych pracowników twórców wzoru użytkowego „odsetki od odsetek” z tytułu nieterminowego wynagrodzenia z ww. tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.10.2004 r.), wyjaśnia jak poniżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sąd powszechny zasądził na rzecz byłych pracowników spółki „G.” S.A.: należność główną będącą wynagrodzeniem za wykonanie wzoru użytkowego (wynagrodzenie to miało źródło w istniejącym w przeszłości stosunku pracy), odsetki ustawowe za okres do dnia wniesienia powództwa. Ponadto Sąd uznał, że nie ma przeszkód, by dokonać kapitalizacji należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi do dnia wniesienia powództwa i zasądził tę kwotę z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. W wykonaniu wyroku spółka wypłaciła byłym pracownikom (twórcom wzoru użytkowego), zasądzone: (...)