Odsetki od odsetek (anatocyzm) | Interpretacje podatkowe

Odsetki od odsetek (anatocyzm) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od odsetek (anatocyzm). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zasądzone wyrokiem sądu i wypłacone przez zakład pracy na rzecz byłych pracowników twórców wzoru użytkowego „odsetki od odsetek” z tytułu nieterminowego wynagrodzenia z ww. tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.10.2004 r.), wyjaśnia jak poniżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sąd powszechny zasądził na rzecz byłych pracowników spółki „G.” S.A.: należność główną będącą wynagrodzeniem za wykonanie wzoru użytkowego (wynagrodzenie to miało źródło w istniejącym w przeszłości stosunku pracy), odsetki ustawowe za okres do dnia wniesienia powództwa. Ponadto Sąd uznał, że nie ma przeszkód, by dokonać kapitalizacji należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi do dnia wniesienia powództwa i zasądził tę kwotę z odsetkami od dnia wniesienia powództwa. W wykonaniu wyroku spółka wypłaciła byłym pracownikom (twórcom wzoru użytkowego), zasądzone: (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.