Odsetki od kapitału własnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od kapitału własnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Stawka podatku od towarów i usług w odniesieniu do usługi polegającej na przechowywaniu akt osobowych pracowników kontrahenta oraz udostępnianiu ich uprawnionym podmiotom.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 10.03.2005 r. (znak GPK/92/2005 z datą wpływu 17.03.2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 31.03.2005 r, dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko Podatnika zawarte w przedmiotowej sprawie za nieprawidłowe. W dniu 17.03.2005 r. Podatnik w tut. Urzędzie złożył wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług. Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Podatnik na podstawie umowy świadczy usługę polegającą na przechowywaniu akt osobowych pracowników kontrahenta oraz udostępnianianiu ich uprawnionym (...)