Odsetki od depozytów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od depozytów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
mar

Istota:

1. Czy zyski z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego (odsetki, zwroty poręczeń, zyski kapitałowe) są opodatkowane podatkiem dochodowym?
2. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu doręczeniowego?
3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011r. (data wpływu do tut. Biura 8 września 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego na podst. art. 17 ust. 1 pkt 24 updop, podmiotu opodatkowania oraz powstania obowiązku podatkowego z ww/ tytułu, – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 września 2011r. wpłynął do (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy odsetki od sum depozytowych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym stanowią przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy sąd jako płatnik powinien sporządzić informację PIT- 8C i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 10 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od sum depozytowych złożonych na rachunku bankowym Sądu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 stycznia 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy odsetki od sum depozytowych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym stanowią przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy są przychodem z innych źródeł na podstawie art.20 ust.1 ww. ustawy ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP – dnia 2 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacania przez Sąd odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2007r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z dnia 15 marca 2007 r., znak pisma US I-415/4/07, uznając jednocześnie stanowisko Strony za prawidłowe. W dniu 22 stycznia 2007 r. złożono do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał następujące pytanie: Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia? Zdaniem Sądu odsetki od poręczeń majątkowych nie są przychodem z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o (...)