Odsetki od depozytów | Interpretacje podatkowe

Odsetki od depozytów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odsetki od depozytów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy zyski z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego (odsetki, zwroty poręczeń, zyski kapitałowe) są opodatkowane podatkiem dochodowym?
2. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu doręczeniowego?
3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011r. (data wpływu do tut. Biura 8 września 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego na podst. art. 17 ust. 1 pkt 24 updop, podmiotu opodatkowania oraz powstania obowiązku podatkowego z ww/ tytułu, – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 września 2011r. wpłynął do (...)
2012
9
mar

Istota:
Czy odsetki od sum depozytowych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym stanowią przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy sąd jako płatnik powinien sporządzić informację PIT- 8C i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu przedstawione we wniosku z dnia 07 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. BKIP 10 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odsetek od sum depozytowych złożonych na rachunku bankowym Sądu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 stycznia 2008r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy odsetki od sum depozytowych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym stanowią przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy są przychodem z innych źródeł na podstawie art.20 ust.1 ww. ustawy ?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2007r. (data wpływu do tut. BKIP – dnia 2 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacania przez Sąd odsetek od sum depozytowych złożonych w związku z toczącym się postępowaniem sądowym - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2007r. wpłynął do tut. BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kutnie z dnia 15 marca 2007 r., znak pisma US I-415/4/07, uznając jednocześnie stanowisko Strony za prawidłowe. W dniu 22 stycznia 2007 r. złożono do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawierał następujące pytanie: Czy Sąd powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek od sum depozytowych, złożonych w związku z toczącym się sądowym postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia? Zdaniem Sądu odsetki od poręczeń majątkowych nie są przychodem z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.