Odrzucenie skargi | Interpretacje podatkowe

Odrzucenie skargi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odrzucenie skargi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro skarga kasacyjna została wniesiona od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego orzeczenia stają się prawomocne z chwilą ich wydania i nie przysługuje od nich środek zaskarżenia, należało ją odrzucić jako niedopuszczalną.
Fragment:
(...) Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13.05.2005 r., Naczelny Sąd Administracyjny, w sprawie o sygnaturze akt II FZ 24/05, oddalił zażalenie Janiny i Wacława T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12.10.2004 r., wydane w sprawie o sygnaturze akt SA/Rz 1779/03, w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej, w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r. Na powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego pełnomocnik skarżących wykonujący zawód radcy prawnego, wniósł w dniu 20.07.2005 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. Stosownie do art. 173 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej u.p.p.s.a., skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego przysługuje od wydanego (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.