Odrębność | Interpretacje podatkowe

Odrębność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odrębność. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób wystawiać faktury dla klientów, rozliczać się z podatku od towarów i usług po dokonaniu przez każdego z małżonków odrębnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i odrębnego zgłoszenia obowiązków podatkowych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60) w powiązaniu z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) - w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku postanowił: stanowisko wnioskodawcy, zawarte we wniosku, a dotyczące :dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa wspólnie przez małżonków, w tym wspólnej dokumentacji podatkowej, wystawiania faktur z NIP-em jednego małżonka oraz formalnego zarejestrowania dla celów podatku od towarów i uslug jednego z nich pomimo dokonania przez każdego z małżonków odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej jak również zgłoszeń obowiązków podatkowych – uznać za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaki wpływ na korzystanie z ulg mieszkaniowych ma zawarta pomiędzy małżonkami umowa o rozdzielności majątkowej?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.05.2004 r. (data wpływu: 18.05.2004 r.), uzupełnione w dniu 25.06.2004 r., dotyczące praw do korzystania z odliczeń od podatku z tytułu „dużej ulgi budowlanej” w przypadku istniejącej rozdzielności majątkowej między małżonkami, informuje. Zgodnie z przedstawionym przez Podatniczkę we wniosku stanem faktycznym, w 2002 roku i latach wcześniejszych korzystała ona wraz z małżonkiem (na zasadach wspólności majątkowej) z odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową do dnia 31.05.1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe (które to odliczenie, począwszy od 2000 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazywane jest jako wkład budowlany lub mieszkaniowy do (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, którzy podpisali umowę małżeńską o rozdzielności majątkowej, a następnie po kilku latach złożyli przed notariuszem oświadczenie o błędzie istotnym w tym zakresie?
Fragment:
(...) majątkowej małżeńskiej, zaś jedynie przedmioty pochodzące z okresu przedmałżeńskiego stanowiły majątek odrębny. W związku z powyższym uchylacie się od skutków prawnych oświadczeń woli złożonych w akcie notarialnym z dnia 12.06.1995 roku. W akcie notarialnym z dnia 12.06.1995r. jest mowa o przyszłym związku małżeńskim, a nie o czynności prawnej dotyczącej przeszłości. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz.U. Nr 9, poz.59 z 1964 r. ze zm.) odrębność majątku sprzed małżeństwa wynika z ustawy – nie trzeba było w tym względzie zawierać umowy. Akt notarialny nie znosi ustanowionego ustroju rozdzielności, a jedynie interpretuje jednoznaczny (a więc niewymagający interpretacji) zapis aktu notarialnego z 1995 rok, powołując się na błąd. W myśl art. 84 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 64, poz.16 z 1993r. ze zm. ) można uchylić się od skutków czynności prawnej dokonanej pod wpływem błędu, jeżeli błąd ten dotyczył (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy po dniu 1 maja 2004 r. zakład osoby prawnej uznany uprzednio za odrębny podmiot podatkowy zachowa swój status w zakresie podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zakład jako wyodrębniona jednostka osoby prawnej do dnia 30 kwietnia 2004 r. rozliczał odrębnie podatek od towarów i usług, oznacza to, iż cytowane wyłączenie z opodatkowania znajduje również zastosowanie w przypadku tej organizacji. Mając powyższe na uwadze tutejszy Organ informuje, że stanowisko Zakładu zawarte w przedmiotowym piśmie nie jest prawidłowe, gdyż po dniu 1 maja 2004 r. traci on swoją odrębność podatkową w zakresie VAT, a co za tym idzie, zgodnie z art. 160 ust. 3 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. jednostka macierzysta wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Zakładu, który przestał być wyodrębnionym podatnikiem - w zakresie podatku od towarów i usług. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Odrębność
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.