Odprawa celna czasowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odprawa celna czasowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku złozenia zgłoszenia celnego o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego bedącego przedmiotem odprawy czasowej rozpoczetej przed 01.05.2004r. pojazd ten korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie pełnomocnika strony z dnia 14.03.2005r. wynika, iż jest on w posiadaniu samochodu osobowego będącego przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. Pojazd ten jest przedmiotem osobistego użytku osoby przebywającej czasowo w kraju w związku z wykonywaną pracą. Przywóz przedmiotowego towaru nastąpił na podstawie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej za zgłoszeniem celnym nr E05/050300/00/000024 z dnia 12.03.1999r. Przywóz pojazdu nastąpił z (...)