USIII/443-19/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku pomyłkowej fiskalizacji kasy rejestrującej (zamiast ewidencjonowania obrotu jako obrotu zwolnionego od podatku został opodatkowany stawką 22%) podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego?

USIII/443-19/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kasa rejestrująca
  2. odpowiedzialność za fakturę
  3. paragony
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że od dnia 01.01.2004 r. rozpoczął sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Powyższa kasa była błędnie zaprogramowana i zafiskalizowana. Zamiast ewidencjonowania obrotu jako obrotu zwolnionego od podatku został opodatkowany stawką 22%. Od całości obrotu był odprowadzony zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. W dniu 23.04.2005 r. działalność gospodarcza została zlikwidowana. Przy dokonywaniu czynności odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej, okazało się, że do wartości świadczonej usługi doliczany był podatek VAT w wysokości 22%.
W dniu 18.04.2005 r. wpłynęło pismo firmy serwisującej w/w kasę fiskalną. Wynika z niego, że w dniu 31.12.2003 r. została zafiskalizowana drukarka fisklana OPTIMUS VEGA TAXI, gdzie pomyłkowo została ustawiona 22% stawka VAT, zamiast zwolnienia od podatku.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową. Powyższe usługi do dnia 30.04.2004 r. były przedmiotowo zwolnione z podatku VAT, natomiast od dnia 01.05.2004 r. podatnik korzystał z podmiotowego zwolnienia od podatku VAT.
W myśl § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), obowiązującego do dnia 31.12.2004 r., podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub podatnicy zwolnieni od podatku, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku. Identyczną treść zawiera obowiązujący od 1 stycznia 2005 r. § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706).

Zgodnie z obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. przepisem art. 33 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku.
Powyższy przepis został w pewnej części powtórzony w art. 108 ust. 1 obowiązującej od dnia 01.05.2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z zapisem wynikającym z powyższego artykułu w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Powyższe przepisy mają charakter sankcyjny i stosowane są w przypadku, wystawienia przez podmiot faktury VAT, mimo iż dana czynność była zwolniona lub niepodlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obowiązek zapłaty wykazanego podatku dotyczy jednak tylko tych przypadków, w których kwota podatku wykazana została na fakturze.

W związku z powyższym w przypadku wystawienia innego dokumentu sprzedaży niż faktura, w przedmiotowej sprawie paragonu, w którym wykazano kwotę podatku należnego mimo, że sprzedaż podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, wystawca paragonu nie ma obowiązku zapłaty wykazanej kwoty podatku.

Tut. organ informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika oraz na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień udzielenia interpretacji.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.