PP/443-11/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Co powinien zrobić sprzedawca paliwa (wystawca faktury), gdy kierowca pojazdu nie zgadza się na wpisanie do faktury numeru rejestracyjnego samochodu.

PP/443-11/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. benzyna
  2. faktura VAT
  3. obniżenie podatku należnego
  4. odpowiedzialność za fakturę
  5. samochód osobowy
  6. zakup
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Obniżenie podatku należnego

W dniu 27.02.2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania § 35 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). W związku z w/w przepisem pojawia się w Spółce problem, co powinien zrobić sprzedawca paliwa (wystawca faktury), gdy kierowca pojazdu nie zgadza się na wpisanie do faktury numeru rejestracyjnego samochodu.

Zdaniem Spółki przepis ten ma na celu zabezpieczenie interesu kupującego, gdyż może on na podstawie faktury VAT zawierającej numer rejestracyjny samochodu dokonać odliczenia podatku od towarów i usług. Dlatego też w sytuacji, gdy nabywca nie zgadza się na wpisanie do faktury tego numeru, wystawca faktury może zaniechać jego wpisania.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, o której mowa w wyżej powołanym piśmie.

Zgodnie z § 35 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Z przepisu tego wynika, iż jedynie w przypadkach, gdy nabywane paliwo nie jest wlewane do baku, lecz np. do kanistrów numer rejestracyjny samochodu nie jest elementem niezbędnym faktury.

Wobec powyższego, nie zamieszczenie na fakturze sprzedaży paliwa numeru rejestracyjnego samochodu do którego zostało sprzedane paliwo, mimo ciążącego na wystawcy w tym względzie obowiązku jest niezgodne z przepisami obowiązującymi w zakresie wystawiania faktur, jednakże okoliczność ta pozostaje bez wpływu na rozliczenie przez sprzedawcę podatku należnego i nie wywołuje u wystawcy faktury konsekwencji podatkowych.

Z wyżej cytowanym przepisem koresponduje bowiem art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o VAT (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

Zatem umieszczenie numeru rejestracyjnego ma znaczenie głównie dla nabywcy paliwa, gdyż to na nim spoczywa obowiązek udowodnienia do jakiego celu paliwo zostało zużyte i czy w świetle powołanego przepisu przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w rozpatrywanym piśmie oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej datowania.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.