Odpowiedzialność wspólnika | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność wspólnika. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Przepis art. 332 Ordynacji podatkowej stanowi, że do odpowiedzialności osób trzecich, o których mowa w ustawie o zobowiązaniach podatkowych, z tytułu zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r. kiedy weszła w życie Ordynacja podatkowa) stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Ograniczenie podmiotowe wynikające z tego przepisu odnosi się więc do osób trzecich, o których była mowa w ustawie o zobowiązaniach podatkowych. Natomiast ograniczenie przedmiotowe dotyczy tych zaległości, które powstały przed dniem wejścia w życie Ordynacji podatkowej.

Fragment:

(...) Przedmiotem skargi kasacyjnej Jerzego M. jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 września 2004 r. sygn. akt I SA/Bd 202/04. Wyrokiem tym Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej w skrócie „P.p.s.a.", oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2004 r. dotyczącą odpowiedzialności Jerzego M. jako wspólnika za zaległości podatkowe podatnika Przedsiębiorstwa Turystycznego „M - T" Sp. z.o.o. z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1995 r. i 1996 r. w kwocie 31 459 zł. W uzasadnieniu Sąd przedstawił stan sprawy. Podał, że decyzjami Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z dnia 26 października 1999 r. i z dnia 29 listopada 1999 r., utrzymanymi w mocy decyzjami Tzby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2000 r., określono Spółce „M - T" (...)