Odpowiedzialność spadkobiercy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność spadkobiercy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Wnioskodawczyni nabywa prawa do dysponowania ( ujęcia w swojej deklaracji VAT-7) nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z deklaracji VAT-7 męża lub czy może wystąpić o bezpośredni zwrot podatku VAT z deklaracji VAT-7 męża?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. Pani Halina ..... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 02.07.2007r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części do ciągników i maszyn rolniczych. W dniu 21.05.2007r. mąż zmarł. Działalność gospodarcza przez męża prowadzona była do ostatniego dnia. Deklarację VAT-7 za miesiąc kwiecień 2007r. wypełniło biuro rachunkowe. Deklaracja ta została podpisana przez męża. Deklaracja ta została złożona przez syna w dniu 22.05.2007r. W deklaracji tej wykazana została (...)

2011
1
kwi

Istota:

Brak obowiązku spadkobiercy do rozliczenia uzyskanych w trakcie prowadzonej przez męża działalności należności za wykonane czynności podlegające opodatkowaniu VAT, składania deklaracji VAT-7 za kwiecień i za maj 2006r. oraz płacenia zobowiązań podatkowych wynikających z tych deklaracji

Fragment:

(...) Pismem z dnia 11 lipca 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 13.07.2006r.) Pani X zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej braku obowiązku spadkobiercy do rozliczenia uzyskanych w trakcie prowadzonej przez męża działalności należności za wykonane czynności podlegające opodatkowaniu VAT, składania deklaracji VAT-7 za kwiecień i za maj 2006r. oraz płacenia zobowiązań podatkowych wynikających z tych deklaracji. Wnioskodawczyni wskazała, że mąż, jako osoba fizyczna, prowadził samodzielnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zmarł 18 maja 2006r.. Deklaracja podatkowa VAT-7 dla podatku od towarów i usług za kwiecień 2006r. została złożona przez biuro rachunkowe po śmierci Podatnika, zaś za maj 2006r. Pani X, jako spadkobierczyni, dokonała rozliczenia i złożyła deklarację VAT-7 oraz uiściła należności wynikające ze złożonych deklaracji. Wnioskodawczyni nie (...)