Odpowiedzialność materialna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność materialna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy do kwoty niedoboru ustalonego na podstawie ceny ewidencyjnej (ceny zakupu+marża) należy doliczyć podatek VAT?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31.01.2006 r. postanawia uznać za prawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę w stanie faktycznym opisanym we wniosku. W dniu 31.01.2006 r. wpłynął do tut. organu wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny sprawy: W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w hurtowni stwierdzono niedobór artykułów papierniczych. Komisja uznała niedobór za zawiniony i obciążyła nim osobę odpowiedzialną materialnie. Czy do kwoty niedoboru ustalonego na podstawie ceny ewidencyjnej (ceny zakupu+marża) należy doliczyć podatek VAT? Zdaniem (...)