Odpowiedzialność małżonka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność małżonka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy uwolnienie małżonki z odpowiedzialności w trybie art. 29 Ordynacj podatkowej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2007r. (wpływ 20.02.2007r.; uzupełnienie 02.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie uznaje stanowisko wnioskodawcy za nie prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 20.02.2007r. wniósł Pan o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ogólnego prawa podatkowego. Zmierzając do uzyskania interpretacji przepisów podatkowych przedstawił Pan następujący stan faktyczny. W innym miejscu mojego zamieszkania nie byłem w stanie terminowo wywiązać się z zapłaty podatku do dnia 30 kwietnia 1998 r. Zeznanie roczne w postaci PIT złożyłem w terminie. Pieniądze przeznaczone na podatek (...)