Odpowiedzialność karno-skarbowa | Interpretacje podatkowe

Odpowiedzialność karno-skarbowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odpowiedzialność karno-skarbowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy za terminowe wpłacanie podatków odpowiada Spółka jako osoba prawna czy prezes lub inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki p o s t a n a w i a uznać stanowisko przedstawione przez podatnika w ww. wniosku w części dotyczącej odpowiedzialności za terminowe wpłacanie podatków za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W przedmiotowym wniosku Spółka stoi na stanowisku, że za terminowe wpłacanie podatków odpowiada jako osoba prawna, a nie prezes czy inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków. Składając przedmiotowy wniosek Spółka prosi o potwierdzenie prawidłowości zajętego stanowiska. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Za (...)
2011
1
mar

Istota:
Jakie warunki winien spełnić Podatnik aby uniknąć odpowiedzialności prawnej, podatkowej i karno-skarbowej za ewentualną nierzetelność kontrahentów, z którymi podejmuje współpracę?
Fragment:
(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 18.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej z dnia 24.02.2005 r., nr PP.443/1/05 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarte w nim rozstrzygnięcie jest prawidłowe UZASADNIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 02.01.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 03.01.2005 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji w sprawie określenia warunków, których spełnienie zwolni Pana od ponoszenia odpowiedzialności prawnej, podatkowej i karno - skarbowej za ewentualną nierzetelność (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy bank jako płatnik może ponosić odpowiedzialność za niezłożenie w ustawowym terminie informacji PIT-11, PIT-40A?
Fragment:
(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jako płatnik obowiązany jest na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) sporządzać imienne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i przekazywać je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Wątpliwości Banku dotyczą faktu, czy w kontekście art. 80 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U Nr 83, poz. 930 ze zm.) płatnik może ponosić odpowiedzialność za niezłożenie w terminie, określonym w wyżej wymienionym art. 39 ustawy o (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.