ILPB2/4511-1-113/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości.
ILPB2/4511-1-113/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. data
 2. obowiązek podatkowy
 3. odpłatne zbycie
 4. opodatkowanie
 5. sprzedaż nieruchomości
 6. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w nieruchomościach.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 października 2014 r. Zainteresowany razem ze swoimi braćmi sprzedali:

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny numer 1, położony w budynku numer (...) wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej (zwany dalej lokalem nr 1),
 2. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny numer 2, położony w budynku numer (...) wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej (zwanym dalej lokalem nr 2).

W wyżej wymienionych nieruchomościach przysługiwał Wnioskodawcy udział w wysokości 1/4 (jedna czwarta) części.

Udział l/4 (jedna czwarta) w lokalu nr 1 Zainteresowany nabył w następujący sposób:

 1. 1/18 w dniu 7 września 1985 roku w spadku po zmarłej A(swojej babci – postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 29 kwietnia 1988 roku o nabyciu spadku),
 2. 11/96 w dniu 29 marca 2000 roku w spadku po zmarłej B (swojej matce – postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 30 listopada 2012 roku o stwierdzeniu nabycia spadku),
 3. 23/288 w dniu 10 sierpnia 2012 roku w spadku po zmarłym C (swoim ojcu).

Udział 1/4 (jedna czwarta) w lokalu nr 2 Wnioskodawca nabył w następujący sposób:

 1. 3/16 w dniu 29 marca 2000 roku w spadku po zmarłej B (swojej matce),
 2. 1/16 w dniu 10 sierpnia 2012 roku w spadku po zmarłym C (swoim ojcu).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód ze sprzedaży udziału w opisanych nieruchomościach w części odziedziczonej w spadku po babce i matce jest opodatkowanym źródłem przychodu wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży udziału w opisanych nieruchomościach w części odziedziczonej w spadku po babce i matce nie jest opodatkowanym źródłem przychodu wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy.

Swoje stanowisko Zainteresowany uzasadnił w nw. sposób.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy uznaje za źródło przychodu odpłatne zbycie m.in. udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału w nieruchomości.

Ustawa nie definiuje daty nabycia udziału w nieruchomości tytułem spadku.

Według art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej K.c.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Według art. 924 K.c. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Czyli spadek po babce i matce został otwarty z chwilą ich śmierci, odpowiednio: 7 września 1985 roku i 29 marca 2000 roku, i w związku z art. 925 K.c., w tych samych datach Wnioskodawca nabył spadek.

W związku z tym, że od zakończenia 1985 roku oraz od zakończenia 2000 roku minęło więcej niż 5 lat, to sprzedaż udziałów w nieruchomościach w części odziedziczonej po babce i matce nie jest opodatkowanym źródłem przychodu wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.