Odmowa wydania zaświadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odmowa wydania zaświadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku nabycia naczepy z kraju należącego do Wspólnoty Europejskiej podatnik powinien wystąpić o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia VAT-25 w celu przedstawienia w Wydziale Komunikacji?

Fragment:

(...) Z przedstawionego pisma wynika iż nabył Pan naczepę samochodową SCHMITZ KIPPMULDE SK 18-7,2 w kraju należącym do Wspólnoty Europejskiej. Informuje Pan iż do zarejestrowania ww. naczepy w wydziale komunikacji niezbędne jest zaświadczenie o uiszczeniu podatku VAT lub zwalniające z takiego obowiązku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że nabycie naczepy nie podlega procedurze, o której mowa w art. 105 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Zgodnie z PKWiU pojazdy mechaniczne są zakwalifikowane do grupy 34.1, natomiast nadwozia do pojazdów mechanicznych, naczepy i przyczepy należą do grupy 34.2, z czego wynika, że naczepy nie są sklasyfikowane jako pojazdy. W załączniku nr 1 do w/w ustawy o VAT wymieniono towary zaliczane do nowych środków transportu, wśród których nie występuje grupa 34.2. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ma podstaw prawnych do wydania (...)