Odmowa przywrócenia terminu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odmowa przywrócenia terminu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem od developera w całości stanowią podstawę do odliczenia?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny wraz z gruntem od firmy developerskiej. W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji zostało złożone oświadczenie, że Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki określone ustawą do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu, o którym mowa w art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z umowy o kredyt wynika, że został przyznany kredyt w kwocie 121.730 zł na budowę lokalu mieszkalnego realizowaną przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo. Jednym z warunków wypłaty kredytu (§ 4 ust. 1 pkt 5 zawartej umowy o kredyt) jest przekazanie na rachunek Inwestora środków finansowych (własnych) w wysokości 39.000,17 zł. Tytułem dokonywanych wpłat Inwestor (sprzedawca) wystawiał kolejne faktury. Łączna wartość inwestycji związanej z zakupem (...)