ITPP2/443-1708/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy w obowiązującym stanie prawnym Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w realizacji ww. projektu?
ITPP2/443-1708/14/AJinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. usługi medyczne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podstawowym przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, w ramach niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, które są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Spółka realizuje projekt pn. „XXX”.

Spółka nie odliczyła zawartego w realizacji projektu podatku od towarów i usług, gdyż podatek zawarty „w nabyciu” wartości niematerialnych i prawnych, zakupie nowych środków trwałych, nabyciu usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania, a także „w zakupie” szkolenia specjalistycznego objętych ww. projektem, tj.:

 1. Zakup jednej licencji na oprogramowanie Radiologiczny System Informatyczny, w skrócie RIS (z ang. Radiology Information System) – Moduł rejestracji,
 2. Zakup dwóch licencji na oprogramowanie Radiologiczny System Informatyczny, w skrócie RIS – Moduł obsługi pracowni diagnostyki obrazowej,
 3. Zakup serwera, zestawu komputerowego bez monitora; pamięć min. 8192 MB, procesor Intel Xenon/Quad-Core/ lub równoważny, min. 3,1 GHz; dyski min. 2 szt. o pojemności min. 500GB każdy; karta sieciowa 2x10/100/1000 Mbit/s; Interfejsy min. 6xUSB 2.0, 1xVGA, 1x serial, 2x RJ-45 (LAN),
 4. Zakup zasilacza UPS,
 5. Zakup routera VPN, 2xWAN, 2xLAN, 1xLAN/DMZ, IPSec, PPTP, L2TP,
 6. Zakup czytnika kodu kreskowego USB,
 7. Zakup usługi informatyczno-technicznej polegającej na instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego serwera,
 8. Zakup usługi techniczno-informatycznej polegającej na odblokowaniu i konfiguracji opcji DICOM w obecnie posiadanym aparacie USG, tj. APARAT LP5 PRO zestaw USG,
 9. Zakup usługi techniczno-informatycznej polegającej na odblokowaniu i konfiguracji opcji DICOM LISTA ROBOCZA (z ang. DICOM WORKLIST) w obecnie posiadanym cyfrowym zestawie RTG, tj. zestaw CARESTREAM DIRECTVIEW CLASSIC CR,
 10. Zakup usługi techniczno-informatycznej polegającej na odblokowaniu i konfiguracji w obecnie posiadanym systemie PACS protokołu DICOM,
 11. Zakup usługi techniczno-informatycznej polegającej na instalacji i konfiguracji protokołu HL7 w obecnie posiadanym systemie PACS,
 12. Zakup usługi techniczno-informatycznej polegającej na instalacji i konfiguracji protokołu HL7 w systemie RIS, umożliwiającego udrożnienie komunikacji i transferu danych z systemem PACS oraz systemami medycznymi kontrahentów,
 13. Zakup usługi techniczno-informatycznej polegającej na migracji bazy danych z NZOZ SPECMED do systemu RIS w SPECMED RADIOLOGIA,
 14. Zakup usługi informatycznej polegającej na konfiguracji oprogramowania RIS,
 15. Zakup usług szkoleniowych dla 8 osób w zakresie specjalistycznego szkolenia z obsługi wdrażanego programu RIS dedykowanego Spółce SPECMED RADIOLOGIA, jest w całości związany z wykonywaniem usług w zakresie opieki medycznej, zwolnionych od opodatkowania. Podstawę do tego stanowi art. 86 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w obowiązującym stanie prawnym Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w realizacji ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w realizacji ww. projektu, ze względu na jednoznaczną treść art. 86 ust. 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.