Odczynniki chemiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to odczynniki chemiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Stawka podatku VAT na odczynniki enzymatyczna oraz odczynniki immunoenzymatyczne

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu takimi wyrobami jak odczynniki enzymatyczne , które przez Urząd Statystyczny zostały umieszczone w grupowaniu PKWiU 24.66.42.-10.90 , odczynnikami immuno-enzymatycznymi – umieszczone w grupowaniu PKWiU 24.66.42.-10.60 oraz aparatami do diagnostyki in vitro , które są wymienione w art. 3 ust. 18 pkt c ustawy o wyrobach medycznych ( Dz.U. Nr 93 z 2004r poz. 896). Dla symbolu 24.66.42-10.60 zgodnie z załącznikiem 3 poz.82 do ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług / Dz. U. nr 54 poz. 535/ właściwa stawka wynosi 7 %.W oparciu o załącznik nr 3 poz. 106 do ustawy o podatku od towarów i usług wyroby medyczne , w rozumieniu ustawy o wyrobach, bez względu na symbol PKWiU , opodatkowane są stawką 7%. Dla symbolu PKWiU 24.66.42-10.90 brak jest stawki obniżonej , a więc podlega ona opodatkowaniu podatkiem 22%. Biorąc powyższe pod uwagę (...)