Ocena umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ocena umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy przeniesienie własności nieruchomości dokonane w wykonaniu umowy powierniczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 20 czerwca 2006 r. Nr IV-076/1/2006 US IX/0801/W/43/06 . Wnioskiem z dnia 30 marca 2006r. (uzupełnionym dnia 02 maja 2006 r.) małżonkowie zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Op). Ze stanowiska podatników wynika, że umowa przeniesienia własności nieruchomości, dokonana w wykonaniu umowy powierniczej, zawartej pomiędzy małżonkami X jako zleceniodawcami a małżonkami Y jako powiernikami - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.W postanowieniu z dnia 20 czerwca 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznał stanowisko podatników (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakiego rodzaju umowy podlegają ustawie o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia ... w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie zaś z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w ust. 2 tego przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z definicji tej wynika, że działalność gospodarcza w rozumieniu tej ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub innych (...)