Obrót nieruchomościami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrót nieruchomościami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
sty

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

Fragment:

(...) obrocie nieruchomościami – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wniosek uzupełniono w dniu 5 listopada 2015 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest specjalistą z doświadczeniem w sprzedaży nieruchomości i planuje od września bieżącego roku zarejestrować działalność gospodarczą opisaną w PKD pod numerem 68.31.Z „ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ” i zamierza działać samodzielnie w branży. Zainteresowany będzie bowiem zawierał z klientami umowy pośrednictwa w kupnie i sprzedaży nieruchomości. Zakres czynności będzie określony następująco: dla strony sprzedającej jako „ czynności organizacyjno-marketingowe, zmierzające do pozyskania dla zamawiającego kontrahentów zainteresowanych zakupem ich nieruchomości ”, dla strony kupującej jako „ czynności organizacyjno-marketingowe w celu znalezienia i wskazania poszukiwanej nieruchomości na podstawie ich preferencji ”.

2011
1
cze

Istota:

W zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na zakup materiałów i usług związanych bezpośrednio z budową budynków mieszkalnych na sprzedaż.

Fragment:

(...) złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Przy czym, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 5a pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane jest zeznanie (art. 22 ust. 5b ww. ustawy). Zgodnie z zasadą potrącalności kosztów w czasie wyrażoną w tych przepisach, jeżeli poniesiony koszt można bezpośrednio odnieść do osiągniętego przychodu, wówczas powinien on być uwzględniony w rachunku podatkowym, w tym roku, w którym osiągnięty został przychód. Odstąpienie od zasady potrącalności kosztów możliwe jest tylko wtedy, gdy zarachowanie kosztu w danym roku podatkowym nie było możliwe, np. gdy podatnik otrzymał fakturę (rachunek) dotyczący danego roku podatkowego z opóźnieniem - po zamknięciu ksiąg rachunkowych i złożeniu zeznania, wówczas koszt ten potrąca się w roku, w którym faktycznie został poniesiony.