Obrona z urzędu | Interpretacje podatkowe

Obrona z urzędu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obrona z urzędu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zakres ustalenia wysokości obrotu będącego podstawą do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości obrotu będącego podstawą do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia wysokości (...)
2012
6
mar

Istota:
Fakturę VAT za świadczenie pomocy prawnej z urzędu powinien wystawić radca prawny a nie spółka, której jest on współwłaścicielem
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sądu przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości uznania z prawidłową fakturę VAT wystawioną za świadczenie pomocy prawnej z urzędu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości (...)
2011
1
cze

Istota:
Dotyczy świadczenia obrony z urzędu na podstawie ustanowienia obrońcy przez sąd przed dniem 1 maja 2004r za którą wynagrodzenie zostało przyznane i wypłacone po 1 maja 2004r
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami/ w związku ze złożonym przez adw. xxxxxxxxxx xxxxNIP xxx-xxx-xx-xx w dniu 28 lipca 2005 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego obowiązków w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia obrony z urzędu na podstawie ustanowienia obrońcy przez Sąd przed dniem 1 maja 2004 roku, za którą wynagrodzenie zostało przyznane i wypłacone po 1 maja 2004 roku oraz o wystąpienie do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim o dostosowanie zasad rozliczania wynagrodzenia z tytułu obrony z urzędu do ustalonego stanu prawnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim w odniesieniu do części odnoszącej się do obowiązków w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia obrony z urzędu na podstawie ustanowienia (...)
2011
1
mar

Istota:
Strona świadczy usługi adwokackie m.in. na zlecenie sądu w ramach tzw. obrony z urzędu. W ciągu 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie z urzędu wystawia fakturę VAT sprzedaży, która stanowi podstawę wpisu w rejestrze sprzedaży i podatku należnego. Wpłaty wynikającego z faktury podatku od towarów i usług dokonuje w miesiącu następującym po miesiącu jej wystawienia, zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Natomiast sąd jako płatnik, od należnego Stronie wynagrodzenia za obronę z urzędu potrąca zaliczkę na podatek dochodowy a po zakończeniu roku podatkowego wystawia informację o dochodach i potrąconych zaliczkach PIT-8B. W tej sytuacji Strona zwraca się z pytaniem, czy słusznie wystawia faktury VAT za obrony z urzędu i księguje je w rejestrze sprzedaży i podatku należnego?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz inne dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl obowiązującego do 31.05.2005r. przepisu § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnieniaod podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi, z zastrzeżeniem (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.