Obowiązki organu podatkowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązki organu podatkowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

1. Czy Klub Sportowy może być uznany za „organizację pożytku publicznego”.
2. Czy podatnicy mogliby dokonywać wpłat na rzecz Klubu do wysokości nie przekraczającej 1% należnego podatku dochodowego.
3. W jaki sposób powinny być udokumentowane ewentualne wpłaty i czy podatnik, który złożył już zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za 2003 rok może złożyć korektę zeznania w związku z wpłatą na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stosownie do art. 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa przez przepisy prawa podatkowego - rozumie się przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Ponieważ jednostka zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej przepisów nie mieszczących się w zakresie określonym w art. 3 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj. ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Organ podatkowy informuje, iż (...)