Obowiązek znakowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek znakowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
14
maj

Istota:

Obowiązek znakowania i barwienia.

Fragment:

W ocenie tutejszego organu, z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają: oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny; oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 - przeznaczone na cele opałowe oraz oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich. Zatem z uwagi na fakt, że wyroby akcyzowe przeznaczone do celów opałowych o kodzie CN 3824 90 97 nie zostały wymienione wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia – nie podlegają temu obowiązkowi. Ponadto, wskazać należy, że wyroby akcyzowe przeznaczone do celów opałowych o kodzie CN 3824 90 97, zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, co do zasady nie podlegają skażaniu środkami skażającymi. Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
1
gru

Istota:

Obowiązek znakowania i barwienia wyrobu KTS-F

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. obowiązku znakowania i barwienia przedmiotowego wyrobu o symbolu PKWiU 24.66.32-90 i kodzie CN 3811 90 00. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny jak również oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 przeznaczone na cele opałowe oraz oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich. Zatem produkt o kodzie CN 3811 90 00 nie został wymieniony wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia. Tym samym wyrób o kodzie CN 3811 90 00, tzw. KTS-F, który zamierza produkować Wnioskodawca nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia. Jednocześnie tut. Organ informuje, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie obowiązku znakowania i barwienia wyrobu KTS-F natomiast w zakresie obowiązku prowadzenia składu podatkowego i złożenia zabezpieczenia akcyzowego przy produkcji wyrobu KTS-F zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

2011
28
lis

Istota:

Olej przeznaczony do celów opałowych wprowadzany do obrotu w kraju o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega znakowaniu i barwieniu.

Fragment:

Natomiast w przypadku wprowadzenia do obrotu w kraju przedmiotowego wyrobu przeznaczonego na cele opałowe będzie na nim ciążył obowiązek znakowania i barwienia. Interpretacja została doręczona w dniu 27 czerwca 2008 r. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 8 lipca 2008 r. (data nadania). Zachowany tym samym został ustawowy termin do wniesienia wezwania. Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Zdaniem podatnika interpretacja indywidualna została wydana z naruszeniem art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) poprzez wydanie interpretacji odmiennej od wydanych w bardzo podobnych sprawach, stąd podmioty posiadające korzystne dla nich interpretacje do wejścia w życie nowej ustawy regulującej opodatkowanie akcyzą stoją na uprzywilejowanej pozycji stosując klasyfikację CN w obrocie krajowym. W przypadku rozbieżności w stanowiskach organów podatkowych, w ocenie podatnika, należy posłużyć się wykładnią celowościową przepisów, gdyż obowiązek znakowania i barwienia olejów opałowych został wprowadzony, by ograniczyć przypadki stosowania przedmiotowych wyrobów do innych celów. Natomiast Wnioskodawca zamierza odsprzedawać przedmiotowy wyrób do celów opałowych. Obowiązkiem znakowania i barwienia objęte są oleje opałowe klasyfikowane do kodu CN 2710, gdyż ich parametry umożliwiają użycie do celów napędowych.

2011
1
sie

Istota:

Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych klasyfikowanych do kodu CN 2713 90 90 w przypadku ich oferowania i sprzedaży do celów opałowych.

Fragment:

W ocenie Zainteresowanego, brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych klasyfikowanych do kodu CN 2713 90 90 w przypadku ich oferowania i sprzedaży do celów opałowych. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych oznaczonych kodem CN 2713 90 90. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

2011
1
lip

Istota:

Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 19.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 19. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 19. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

2011
1
lip

Istota:

Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99.

Fragment:

W ocenie Zainteresowanego brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

2011
1
lip

Istota:

Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 3824 90 97. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie 3824 90 97.

Fragment:

W ocenie Zainteresowanego brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 3824 90 97. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie 3824 90 97. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

2011
1
cze

Istota:

Obowiązek znakowania i barwienia oleju przeznaczonego do celów opałowych wprowadzanego do obrotu w kraju.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie w przypadku WKT produkowanego na cele inne niż opałowe, obowiązek podatkowy z tytułu żadnej z czynności wymienionych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy nie powstanie. Zatem obowiązek podatkowy w sytuacji opisanej we wniosku powstanie, w przypadku WKT, z tytułu sprzedaży wyrobu jako oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych. Stosownie do art. 64 ustawy podstawą opodatkowania paliw silnikowych i olejów opałowych jest liczba litrów gotowego wyrobu w temperaturze 15°C, a w przypadku ciężkich olejów opałowych, gazu płynnego i metanu jest liczba kilogramów gotowego wyrobu. Zgodnie z treścią załącznika nr 1, Tabeli stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) do obliczenia należnego podatku akcyzowego, dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15°C; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa. Zatem do obliczenia należnego podatku akcyzowego należy przyjąć faktyczną ilość sprzedawanego oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych.

2011
1
mar

Istota:

W związku z wnioskiem Podatnika z dnia 08.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej rodzaju banderol podatkowych jakie należy nałożyć na wyroby winiarskie ,które zostaną rozlane w składzie podatkowym Podatnika, z wina przywiezionego w cysternach, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Fragment:

Wyroby przeznaczone będą do dostawy wewnątrzwspólnotowej , a zgodnie z art.69 ust. l ustawy o podatku akcyzowym firma dokonująca rozlewu wina jest , w rozumieniu tejże ustawy, jego producentem. Spełnione są zatem warunki zwolnienia wyrobów z obowiązku banderolowania.W przypadku gdy właściciel rozlanego wina sprzedaje je podmiotowi krajowemu ( następuje wyprowadzenie towaru ze składu podatkowego - na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia akcyzy) wyprowadzane wyroby akcyzowe podlegają obowiązkowi oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Obowiązek ten ciąży , zgodnie z art.86 ustawy o podatku akcyzowym , m.in. na producentach wyrobów akcyzowych. Wymieniony art.86 w ust. l stanowi : " obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży naproducentach , importerach , podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego , przedstawicielachpodatkowych -oraz na podmiotach dokonujących pakowania , rozlania lub rozważenia wyrobów w opakowania jednostkowe , a także przepakowania , ponownego rozlania lub rozważenia wyrobów akcyzowych w inne opakowania jednostkowe".Produkcja wina w rozumieniu ustawy akcyzowej zakończona została na terytorium kraju poprzez dokonanie rozlewu do opakowań jednostkowych. Właściwymi oznaczeniami będą zatem odpowiednie banderole krajowe zgodne z wzorami określonymi w pozycji VIII załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.04.2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy( Dz.U. 80 póz. 742 z późn. zmianami).Zgodnie z treścią pkt 2 objaśnień zawartych w w/w załączniku , banderole podatkowe według wzorów określonych w póz.

2011
1
mar

Istota:

Przedmiotem wniosku było rozstrzygnięcie czy wyrób będący mieszaniną piwa i wyrobów bezalkoholowych oznaczony symbolem PKWiU 15.94.10 o zawartości alkoholu od 8 ± 0,5% objętości, w opakowaniach 0,75 l jest zwolniony z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Fragment:

U. 80 póz. 742) w § 2 pkt.1 zwolnił, pierwotnie do dnia 31 grudnia 2005r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy m. in. wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 88 ustawy - o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Pozycja 4 tegoż załącznika zawiera napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 0,5 % objętości.Z dniem 31 grudnia 2005r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, opublikowane w Dz. U. 242 póz. 040 z dnia 12.12.2005r, które przedłużyło okres zwolnienia do dnia 31 grudnia 2007r. Uwzględniając powyższe wyrób będący przedmiotem Państwa zapytania nie podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy do dnia 31.12.2007r.Nadmieniam, że udzielona w niniejszym postanowieniu interpretacja przepisów prawa podatkowego:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania,- nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiastwłaściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia,- obowiązuje tylko w odniesieniu (...)