Obowiązek znakowania | Interpretacje podatkowe

Obowiązek znakowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obowiązek znakowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek znakowania i barwienia.
Fragment:
W ocenie tutejszego organu, z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają: oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny; oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 - przeznaczone na cele opałowe oraz oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich. Zatem z uwagi na fakt, że wyroby akcyzowe przeznaczone do celów opałowych o kodzie CN 3824 90 97 nie zostały wymienione wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia – nie podlegają temu obowiązkowi. Ponadto, wskazać należy, że wyroby akcyzowe przeznaczone do celów opałowych o kodzie CN 3824 90 97, zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, co do zasady nie podlegają skażaniu środkami skażającymi. Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2014
14
maj

Istota:
Obowiązek znakowania i barwienia wyrobu KTS-F
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. obowiązku znakowania i barwienia przedmiotowego wyrobu o symbolu PKWiU 24.66.32-90 i kodzie CN 3811 90 00. Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny jak również oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 przeznaczone na cele opałowe oraz oleje napędowe o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywane do celów żeglugi, w tym rejsów rybackich. Zatem produkt o kodzie CN 3811 90 00 nie został wymieniony wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia. Tym samym wyrób o kodzie CN 3811 90 00, tzw. KTS-F, który zamierza produkować Wnioskodawca nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia. Jednocześnie tut. Organ informuje, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie obowiązku znakowania i barwienia wyrobu KTS-F natomiast w zakresie obowiązku prowadzenia składu podatkowego i złożenia zabezpieczenia akcyzowego przy produkcji wyrobu KTS-F zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.
2013
1
gru

Istota:
Olej przeznaczony do celów opałowych wprowadzany do obrotu w kraju o kodzie CN 3824 90 97 nie podlega znakowaniu i barwieniu.
Fragment:
Natomiast w przypadku wprowadzenia do obrotu w kraju przedmiotowego wyrobu przeznaczonego na cele opałowe będzie na nim ciążył obowiązek znakowania i barwienia. Interpretacja została doręczona w dniu 27 czerwca 2008 r. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesiono w dniu 8 lipca 2008 r. (data nadania). Zachowany tym samym został ustawowy termin do wniesienia wezwania. Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Zdaniem podatnika interpretacja indywidualna została wydana z naruszeniem art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) poprzez wydanie interpretacji odmiennej od wydanych w bardzo podobnych sprawach, stąd podmioty posiadające korzystne dla nich interpretacje do wejścia w życie nowej ustawy regulującej opodatkowanie akcyzą stoją na uprzywilejowanej pozycji stosując klasyfikację CN w obrocie krajowym. W przypadku rozbieżności w stanowiskach organów podatkowych, w ocenie podatnika, należy posłużyć się wykładnią celowościową przepisów, gdyż obowiązek znakowania i barwienia olejów opałowych został wprowadzony, by ograniczyć przypadki stosowania przedmiotowych wyrobów do innych celów. Natomiast Wnioskodawca zamierza odsprzedawać przedmiotowy wyrób do celów opałowych. Obowiązkiem znakowania i barwienia objęte są oleje opałowe klasyfikowane do kodu CN 2710, gdyż ich parametry umożliwiają użycie do celów napędowych.
2011
28
lis

Istota:
Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych klasyfikowanych do kodu CN 2713 90 90 w przypadku ich oferowania i sprzedaży do celów opałowych.
Fragment:
W ocenie Zainteresowanego, brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych klasyfikowanych do kodu CN 2713 90 90 w przypadku ich oferowania i sprzedaży do celów opałowych. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych oznaczonych kodem CN 2713 90 90. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.
2011
1
sie

Istota:
Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 19.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 19. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 19. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.
2011
1
lip

Istota:
Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99.
Fragment:
W ocenie Zainteresowanego brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie CN 2707 99 99. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.
2011
1
lip

Istota:
Brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 3824 90 97. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie 3824 90 97.
Fragment:
W ocenie Zainteresowanego brak jest podstaw prawnych w zakresie obowiązku znakowania i barwienia paliw opałowych o kodzie CN 3824 90 97. Obowiązek znakowania i barwienia dotyczy bowiem wyłącznie wyrobów energetycznych wymienionych w art. 90 ust. 1 ustawy, stanowiącym katalog zamknięty tychże wyrobów. Wśród wyrobów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, ustawodawca nie wymienia paliw opałowych o kodzie 3824 90 97. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.
2011
1
lip

Istota:
Obowiązek znakowania i barwienia oleju przeznaczonego do celów opałowych wprowadzanego do obrotu w kraju.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie w przypadku WKT produkowanego na cele inne niż opałowe, obowiązek podatkowy z tytułu żadnej z czynności wymienionych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy nie powstanie. Zatem obowiązek podatkowy w sytuacji opisanej we wniosku powstanie, w przypadku WKT, z tytułu sprzedaży wyrobu jako oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych. Stosownie do art. 64 ustawy podstawą opodatkowania paliw silnikowych i olejów opałowych jest liczba litrów gotowego wyrobu w temperaturze 15°C, a w przypadku ciężkich olejów opałowych, gazu płynnego i metanu jest liczba kilogramów gotowego wyrobu. Zgodnie z treścią załącznika nr 1, Tabeli stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.) do obliczenia należnego podatku akcyzowego, dla celów podatkowych przyjmuje się objętość paliw w temperaturze 15°C; w przypadku wyznaczania objętości paliw przez ważenie i pomiar gęstości jako podstawę do obliczeń należy przyjąć masę paliwa. Zatem do obliczenia należnego podatku akcyzowego należy przyjąć faktyczną ilość sprzedawanego oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych.
2011
1
cze

Istota:
W związku z wnioskiem Podatnika z dnia 08.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej rodzaju banderol podatkowych jakie należy nałożyć na wyroby winiarskie ,które zostaną rozlane w składzie podatkowym Podatnika, z wina przywiezionego w cysternach, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Fragment:
Wyroby przeznaczone będą do dostawy wewnątrzwspólnotowej , a zgodnie z art.69 ust. l ustawy o podatku akcyzowym firma dokonująca rozlewu wina jest , w rozumieniu tejże ustawy, jego producentem. Spełnione są zatem warunki zwolnienia wyrobów z obowiązku banderolowania.W przypadku gdy właściciel rozlanego wina sprzedaje je podmiotowi krajowemu ( następuje wyprowadzenie towaru ze składu podatkowego - na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia akcyzy) wyprowadzane wyroby akcyzowe podlegają obowiązkowi oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Obowiązek ten ciąży , zgodnie z art.86 ustawy o podatku akcyzowym , m.in. na producentach wyrobów akcyzowych. Wymieniony art.86 w ust. l stanowi : " obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży naproducentach , importerach , podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego , przedstawicielachpodatkowych -oraz na podmiotach dokonujących pakowania , rozlania lub rozważenia wyrobów w opakowania jednostkowe , a także przepakowania , ponownego rozlania lub rozważenia wyrobów akcyzowych w inne opakowania jednostkowe".Produkcja wina w rozumieniu ustawy akcyzowej zakończona została na terytorium kraju poprzez dokonanie rozlewu do opakowań jednostkowych. Właściwymi oznaczeniami będą zatem odpowiednie banderole krajowe zgodne z wzorami określonymi w pozycji VIII załącznika 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.04.2004r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy( Dz.U. 80 póz. 742 z późn. zmianami).Zgodnie z treścią pkt 2 objaśnień zawartych w w/w załączniku , banderole podatkowe według wzorów określonych w póz.
2011
1
mar

Istota:
Przedmiotem wniosku było rozstrzygnięcie czy wyrób będący mieszaniną piwa i wyrobów bezalkoholowych oznaczony symbolem PKWiU 15.94.10 o zawartości alkoholu od 8 ± 0,5% objętości, w opakowaniach 0,75 l jest zwolniony z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.
Fragment:
U. 80 póz. 742) w § 2 pkt.1 zwolnił, pierwotnie do dnia 31 grudnia 2005r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy m. in. wytworzone na terytorium kraju wyroby akcyzowe inne niż określone w art. 88 ustawy - o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Pozycja 4 tegoż załącznika zawiera napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których rzeczywista zawartość alkoholu przekracza 0,5 % objętości.Z dniem 31 grudnia 2005r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, opublikowane w Dz. U. 242 póz. 040 z dnia 12.12.2005r, które przedłużyło okres zwolnienia do dnia 31 grudnia 2007r. Uwzględniając powyższe wyrób będący przedmiotem Państwa zapytania nie podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy do dnia 31.12.2007r.Nadmieniam, że udzielona w niniejszym postanowieniu interpretacja przepisów prawa podatkowego:- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania,- nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiastwłaściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia,- obowiązuje tylko w odniesieniu (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.