1461/DCi-II/4407/14-11/07/EO | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1/ Czy w myśl ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wytworzenia kanalizacji deszczowej?2/ Czy w myśl w/w ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie kanalizacji deszczowej podlega opodatkowaniu?

1461/DCi-II/4407/14-11/07/EO

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obniżenie podatku naliczonego
  2. podatek należny
  3. podatek naliczony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy

DECYZJA

Na podstawie art. 14b par.5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zabadaniu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku VAT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, postanawia:

-zmienić z urzędu w/w postanowienie w części dotyczącej uznania za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w przedmiocie obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania gminie kanalizacji deszczowej i uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2007r. Podatniczka wystąpiła do Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie:
l1. prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wytworzenia kanalizacji deszczowej przekazanej następnie nieodpłatnie na rzecz gminy;
2. obowiązku podatkowego w podatku VAT od czynności nieodpłatnego przekazania gminie kanalizacji deszczowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obniżenie podatku naliczonego
ITPP3/443-59/07/WW | Interpretacja indywidualna

podatek należny
IBPP2/443-43/07/BM | Interpretacja indywidualna

podatek naliczony
ITPP1/443-481/07/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.