Obniżenie podatku naliczonego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obniżenie podatku naliczonego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
10
lis

Istota:

Czy Spółka prawidłowo postępuje, odliczając podatek od wszystkich zakupów towarów i usług dokonywanych na terytorium kraju i wykazanych jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, związanych z opisaną sprzedażą opodatkowaną?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2011 r. (data wpływu 7 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący (...)

2011
1
cze

Istota:

Prawo do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K., przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008r. (data wpływu 5 marca 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia VAT-u zawartego na fakturze zakupu aparatu RTG - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 12 maja 2008r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

1/ Czy w myśl ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004r. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wytworzenia kanalizacji deszczowej?2/ Czy w myśl w/w ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie kanalizacji deszczowej podlega opodatkowaniu?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b par.5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po zabadaniu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku VAT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, postanawia: -zmienić z urzędu w/w postanowienie w części dotyczącej uznania za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w przedmiocie obowiązku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania gminie kanalizacji deszczowej i uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2007r. Podatniczka wystąpiła do Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie: l1. prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystanych do wytworzenia kanalizacji deszczowej przekazanej następnie nieodpłatnie (...)

2011
1
maj

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z budową budynku magazynowo-garażowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawa do zwrotu w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 6 listopada 2007r. uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 29 stycznia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z budową budynku magazynowo-garażowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawa do zwrotu w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad (...)

2011
1
maj

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochodowych do samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Krystyny Z., przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2007r. (data wpływu 10 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochodowych do samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego w ramach ZPORR projektu pod nazwą „Zakup ambulansów i sprzętu ratującego życie” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 29 października 2007 roku Stacja Pogotowia złożyła ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku (...)