Obliczenie | Interpretacje podatkowe

Obliczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obliczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Spółka prawidłowo określiła moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami, odnoszących się do przychodów 2007 r., a udokumentowanych dowodami księgowymi, które wpłynęły do Spółki do dnia złożenia zeznania i zostały ujęte w księgach rachunkowych 2007 r.?
2. Czy Spółka prawidłowo określiła moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, odnoszących się do roku 2007, a udokumentowanych dowodami księgowymi, które wpłynęły do Spółki do dnia złożenia zeznania i zostały ujęte w księgach rachunkowych 2007 r.?
3. Czy Spółka prawidłowo określiła moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, odnoszących się do roku 2007, a udokumentowanych dowodami księgowymi, które wpłynęły do spółki w dniu 4 kwietnia 2008 r., czyli po dniu złożenia zeznania i zostaną ujęte w księgach rachunkowych 2008 r.?
4. Czy Spółka prawidłowo określiła - w związku z zapisem art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości - moment potrącenia kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, odnoszących się do roku 2007, udokumentowanych na podstawie dowodów księgowych, otrzymywanych przez Spółkę po dniu złożenia zeznania, a przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad potrącalności kosztów uzyskania przychodów na przełomie roku podatkowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w (...)
2011
1
cze

Istota:
Zarejestrowany handlowiec zwrócił się z pytaniem, czy w świetle art. 19 pkt 2 obliczenie i zapłata akcyzy wstępnie za okresy dzienne ma dotyczyć dziennej sprzedaży towarów zharmonizowanych, czy też dnia wprowadzenia towarów do magazynu firmy?
Fragment:
(...) Postanowienie Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14 a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm. ) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 05.01. 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów podatkowych, Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie stosownie do przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ) postanawia, iż stanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05. 01. 2005r. do Ministerstwa Finansów , Departamentu Podatku Akcyzowego w Warszawie wpłynął wniosek Państwa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów podatkowych . Z uwagi na treść art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz 60 ), który (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wlicza się należny podatek od towarów i usług oraz zwróconą różnicę tego podatku?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, działając na zasadzie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 26.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2004 r.) informuje, że poruszony problem regulują przepisy art. 155 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), który brzmi: „w przypadkach nieuregulowanych w odrębnych przepisach, do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług”. W związku z powyższym, wynajmujący, który jest płatnikiem podatku VAT i osiąga przychody z najmu, do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zalicza należnego podatku od towarów i usług oraz zwróconej różnicy podatku od towarów i usług. (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy kwestii zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, póź. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 24.02.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.02.2004 r.), dotyczące kwestii: - zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), uprzejmie informuję Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003r., wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Obliczenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.