Obliczanie terminów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obliczanie terminów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania zajmowanego od 1993 r. na podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa, które to prawo w 2006 r. zostało przekształcone na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 24 sierpnia 2006 r. (uzupełnionego w dniu 10 października 2006r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Przedmiotem złożonego wniosku jest zapytanie, czy obowiązuje Pana podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży mieszkania, w którym zamieszkuje Pan od listopada 1993 r., natomiast w dniu 31 lipca 2006 r. nastąpiło przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dnia 1 października 1993 r. został Pan członkiem Spółdzielni (...)