Obiekty socjalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekty socjalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
maj

Istota:

Czy wydatki związane z utrzymaniem opisanego obiektu socjalnego w części niepokrytej ze środków ZFŚS można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) działalności kulturalnej. Jednak za obiekty socjalne należy rozumieć nie tylko nieruchomości, ale też niektóre ruchomości np. kajak lub wóz kempingowy jako rzeczy służące celom sportowo-rekreacyjnym. A więc koń jako obiekt służący celom sportowo-rekreacyjnym mieści się w tym pojęciu. Dofinansowanie oznacza, że zakład pracy może dofinansować koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, a nie finansować je w całości ze środków tego Funduszu. Zakładowe obiekty socjalne są uznane za obiekty zakładu pracy i finansowane są ze środków ogólnych zakładu. Art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Generalnie można więc przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo (...)