Obiekt użytkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to obiekt użytkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy zastosowanie zwolnienia z podatku VAT w przypadku czynszu za dzierżawę gruntu, który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową, a dzierżawca ustawił na nim pawilon handlowy niezwiązany trwale z gruntem jest prawidłowe, czy też powinien zastosować podstawową stawkę podatku VAT, to jest 22%?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60, ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 kwietnia 2006 roku U.G. i M. w R. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości stawki podatku VAT od dzierżawy gruntu, który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową, a dzierżawca ustawił na tym gruncie pawilon handlowy, uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik w swoim piśmie z dnia 27 kwietnia 2006 roku, uzupełnionym w dniu 06 lipca 2006 roku, zwrócił się do tutejszego Urzędu Skarbowego z zapytaniem w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku VAT w przypadku dzierżawy gruntu, którego jest właścicielem, a który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę (...)