IBPP2/4512-648/15/AB | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0, PKWiU 96.04.10.0 (z wyłączeniem masażu relaksacyjnego), PKWiU 93.19.1 oraz PKWiU 93.29.19.0 oraz dla usługi masażu relaksacyjnego sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 96.04.10.0
IBPP2/4512-648/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. obiekt sportowy
 3. usługi fizjoterapeutyczne
 4. usługi rekreacyjne
 5. zwolnienie
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 września 2015 r. (data wpływu 19 września 2015 r.) oraz pismem z 25 września 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0, PKWiU 96.04.10.0 (z wyłączeniem masażu relaksacyjnego), PKWiU 93.19.1 oraz PKWiU 93.29.19.0,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usługi masażu relaksacyjnego sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 96.04.10.0.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0, PKWiU 96.04.10.0, PKWiU 93.29.19.0, PKWiU 93.19.1.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 września 2015 r. (data wpływu 19 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 września 2015 r. znak: IBPP2/4512-648/15/AB oraz pismem z 25 września 2015 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

S jest zakładem budżetowym powołanym przez Radę Miasta S. Zakres działalności określa statut. Podstawowym celem działalności jest realizacja zadań Gminy S w zakresie sportu i rekreacji.

Zgodnie ze statutem do zakresu działalności S należy zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi S we właściwej formie przez Burmistrza Miasta S, utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej, współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, zapewnienie możliwości korzystania z obiektów w celach sportowych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej.

Na podstawie statutu S wykonuje następujące usługi:

 1. korzystanie z basenu - usługa obejmuje udostępnienie klientom hali basenowej z basenem sportowym i rekreacyjnym i zjeżdżalni, udostępnienie toru pływackiego na basenie sportowym na zasadzie rezerwacji głównie dla firm prowadzących naukę pływania, korzystanie ze stadionu - usługa obejmuje udostępnienie hali sportowej, boiska, w celu prowadzenia meczy, treningów zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową, korzystanie z salki treningowej, kortów tenisowych, korzystanie z kręgielni,
 2. wstęp na imprezy sportowe - wpisowe na zawody sportowe,
 3. korzystanie z sauny, masażu relaksacyjnego, siłowni - usługa obejmuje korzystanie z sali ćwiczeń oraz urządzeń siłowych, aerobiku - wskazane usługi wykonywane są w ramach podstawowej działalności rekreacyjno-sportowej,
 4. korzystanie z gry zręcznościowej piłkarzyki, tenisa stołowego, SKATE PARKU.

W świetle powyższego klasyfikując wykonane usługi zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU, jednostka stosuje opodatkowanie stawką 8% podatku VAT do usług:

 1. zgodnie z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy - usługi związane z działalnością stadionów, w zakresie wstępu korzystanie z basenu - usługa obejmuje udostępnienie klientom hali basenowej z basenem sportowym i rekreacyjnym i zjeżdżalni, udostępnienie toru pływackiego na basenie sportowym na zasadzie rezerwacji głównie dla firm prowadzących naukę pływania, korzystanie ze stadionu - usługa obejmuje udostępnienie hali sportowej, boiska, w celu prowadzenia meczy, treningów zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową, korzystanie z salki treningowej, kortów tenisowych korzystanie z kręgielni - PKWiU 93.11.10.0,
 2. zgodnie z poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy - wstęp na imprezy sportowe - wpisowe na zawody sportowe - PKWiU 93.19.1,
 3. zgodnie z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu: korzystanie z sauny, masażu relaksacyjnego, siłowni - usługa obejmuje korzystanie z sali ćwiczeń oraz urządzeń siłowych, aerobiku - wskazane usługi wykonywane są w ramach podstawowej działalności rekreacyjno-sportowej - PKWiU 96.04.10.0,
 4. zgodnie z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu korzystanie z gry zręcznościowej piłkarzyki, tenisa stołowego, SKATE PARKU - PKWiU 93.29.19.0.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż sprzedaż wszystkich usług wskazanych w punktach 1-4 następuje poprzez wykupienie biletów wstępu, także w formie kart rabatowych, karnetów, korzystanie z gry zręcznościowej piłkarzyki następuje na zasadzie wykupienia żetonu jako biletu wstępu na wskazaną grę. Usługi świadczone są zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom, klubom sportowym.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Ponoszona przez klienta opłata za korzystanie z sauny, siłowni, masażu relaksacyjnego nie upoważnia klienta do korzystania z usług nauczyciela indywidualnego (trenera indywidualnego lub personalnego).
 2. Usługi opisane we wniosku w pkt 1-4, w tym usługi masażu relaksacyjnego stanowią usługi typowe dla obiektu, w którym są wykonywane.
 3. Usługi masażu wykonywane są w następujących okolicznościach: klient korzystający z obiektu Krytej Pływalni wykupuje bilet wstępu na masaż, wykonywany w pomieszczeniu masażu, przez masażystę.

Masaż relaksacyjny służy poprawie kondycji fizycznej, nie będzie miał celu profilaktyki, zachowania, ratowania, bądź przywracania i poprawy zdrowia. Wykonany jest przez wykwalifikowanego masażystę mgr rehabilitacji ruchu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować wszystkie usługi wskazane we wniosku, opisane w punkcie 1-4...

Stanowisko Wnioskodawcy (uzupełnione pismem z 16 września 2015 r.).

Usługi będące przedmiotem zapytania, opisane w punkcie 1-4 winny być opodatkowane stawką 8% podatku VAT na mocy art. 41 ust. 2, zgodnie z art. 146a pkt 2, w związku z poz. 179, 185, 186 załącznika nr 3 do ustawy.

 1. Na mocy art. 41 ust. 2 zgodnie z art. l46a pkt 2, w związku z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy - usługi związane z działalnością obiektów sportowych, w zakresie wstępu: korzystanie z basenu - usługa obejmuje udostępnienie klientom hali basenowej z basenem sportowym i rekreacyjnym i zjeżdżalni, udostępnienie toru pływackiego na basenie sportowym na zasadzie rezerwacji głównie dla firm prowadzących naukę pływania, korzystanie ze stadionu - usługa obejmuje udostępnienie hali sportowej, boiska, w celu prowadzenia meczy, treningów zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową, korzystanie z salki treningowej, kortów tenisowych, korzystanie z kręgielni - PKWiU 93.11.10.0 - winny być opodatkowane stawką 8%,
 2. Na mocy art. 41 ust. 2 zgodnie z art. l46a pkt 2, w związku z poz. 185 załącznika nr 3 do ustawy - wstęp na imprezy sportowe - wpisowe na zawody sportowe - PKWiU 93.19.1 - winny być opodatkowane stawką 8%,
 3. Na mocy art. 41 ust. 2 zgodnie z art. l46a pkt 2, w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu: korzystanie z sauny, masażu relaksacyjnego, siłowni - usługa obejmuje korzystanie z sali ćwiczeń oraz urządzeń siłowych, aerobiku - wskazane usługi wykonywane są w ramach podstawowej działalności rekreacyjno-sportowej - PKWiU 96.04.10.0 - winny być opodatkowane stawką 8%,
 4. Na mocy art. 41 ust. 2 zgodnie z art. l46a pkt 2, w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu: korzystanie z gry zręcznościowej piłkarzyki, tenisa stołowego, SKATE PARKU - PKWiU 93.29.19.0 - winny być opodatkowane stawką 8%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0, PKWiU 96.04.10.0 (z wyłączeniem masażu relaksacyjnego), PKWiU 93.19.1 oraz PKWiU 93.29.19.0,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usługi masażu relaksacyjnego sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 96.04.10.0.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych w niektórych przypadkach odwołują się do grupowań PKWiU. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 41 ust. 13 ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Należy zaznaczyć, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W załączniku nr 3 do ustawy, stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. – 8%), pod pozycją 179 zostały wskazane usługi związane z działalnością obiektów sportowych, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 2008 – 93.11.10.0, natomiast pod pozycją 186 zostały wymienione „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozycjach 179, 182-185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podatku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:

 • poz. 179 – usług związanych z działalnością obiektów sportowych – PKWiU 93.11.10.0;
 • poz. 182 – usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu:
  • na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  • do obiektów kulturalnych
  -bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 183 – usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 184 – usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu – bez względu na symbol PKWiU;
 • poz. 185 – wstępu na imprezy sportowe – bez względu na symbol PKWiU.

Jedynym warunkiem uprawniającym do zastosowania 8% stawki podatku jest zakwalifikowanie towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU.

W tym miejscu należy podkreślić, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu (usługi) do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień do PKWiU (http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje) wynika, iż grupowanie 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” obejmuje:

 • usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe itp.,
 • usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,
 • usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Ponadto wskazać należy, że przepisy ustawy nie zawierają definicji pojęcia „rekreacja”, aby zatem poznać jego znaczenie należy sięgnąć do wykładni językowej. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”. Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182-185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182-186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „na siłownię”, czy do parku rozrywki).

Pojęcie „Usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu np. na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną, lecz są opodatkowane stawką podstawową.

Powyższa interpretacja przepisów ustawy jest zgodna z linią orzeczniczą prezentowaną przez sądy administracyjne, w szczególności ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA w wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13.

Należy zaznaczyć, że w ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zauważył m.in., że: „(...) sformułowanie »usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu« odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie »wyłącznie w zakresie wstępu« należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Z przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi:

 1. związane z działalnością stadionów, w zakresie wstępu korzystanie z basenu - usługa obejmuje udostępnienie klientom hali basenowej z basenem sportowym i rekreacyjnym i zjeżdżalni, udostępnienie toru pływackiego na basenie sportowym na zasadzie rezerwacji głównie dla firm prowadzących naukę pływania, korzystanie ze stadionu - usługa obejmuje udostępnienie hali sportowej, boiska, w celu prowadzenia meczy, treningów zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową, korzystanie z salki treningowej, kortów tenisowych korzystanie z kręgielni - PKWiU 93.11.10.0,
 2. wstęp na imprezy sportowe - wpisowe na zawody sportowe - PKWiU 93.19.1,
 3. pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu: korzystanie z sauny, masażu relaksacyjnego, siłowni - usługa obejmuje korzystanie z sali ćwiczeń oraz urządzeń siłowych, aerobiku - wskazane usługi wykonywane są w ramach podstawowej działalności rekreacyjno-sportowej - PKWiU 96.04.10.0,
 4. zgodnie z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu korzystanie z gry zręcznościowej piłkarzyki, tenisa stołowego, SKATE PARKU - PKWiU 93.29.19.0.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zaistniałego stanu faktycznego stwierdzić należy, że usługi związane z działalnością stadionów, w zakresie wstępu korzystanie z basenu - usługa obejmuje udostępnienie klientom hali basenowej z basenem sportowym i rekreacyjnym i zjeżdżalni, udostępnienie toru pływackiego na basenie sportowym na zasadzie rezerwacji głównie dla firm prowadzących naukę pływania, korzystanie ze stadionu - usługa obejmuje udostępnienie hali sportowej, boiska, w celu prowadzenia meczów, treningów zawodów i zajęć sportowych przez kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, ale także w celach rekreacyjnych firmom niezwiązanym z działalnością sportową, korzystanie z salki treningowej, kortów tenisowych korzystanie z kręgielni, sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast w odniesieniu do usług - wstępu na imprezy sportowe - wpisowe na zawody sportowe zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 93.19.1 gdzie za uczestnictwo pobierane są opłaty na zasadzie wpisowego, w ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

W związku z powyższym wyżej wskazane usługi są opodatkowane obniżoną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast w odniesieniu do usług - pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu: korzystanie z sauny, siłowni (usługa nie upoważnia klienta do korzystania z usług nauczyciela indywidualnego - trenera indywidualnego lub personalnego) - usługa obejmuje korzystanie z sali ćwiczeń oraz urządzeń siłowych, aerobiku - wskazane usługi wykonywane są w ramach podstawowej działalności rekreacyjno-sportowej sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 96.04.10.0, podlegają opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Również świadczone przez Wnioskodawcę pozostałe usługi związane z rekreacją, w zakresie wstępu korzystanie z gry zręcznościowej piłkarzyki, tenisa stołowego, SKATE PARKU - sklasyfikowane przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 96.04.10.0, podlegają opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w powiązaniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast odnośnie usług masażu relaksacyjnego należy zauważyć, że masaż relaksacyjny wykonywany jako usługa typowa dla obiektu w którym jest wykonywana, który jak wskazał Wnioskodawca, nie będzie miał celu profilaktyki, zachowania, ratowania, bądź przywracania i poprawy zdrowia podlega opodatkowaniu stawką 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1, w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usług sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do PKWiU 93.11.10.0, PKWiU 96.04.10.0 (z wyłączeniem masażu relaksacyjnego), PKWiU 93.19.1 oraz PKWiU 93.29.19.0,
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla usługi masażu relaksacyjnego sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 96.04.10.0.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zaistniałego stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Podkreślić należy, iż kwestie dotyczące zaklasyfikowania świadczonych usług wskazanych we wniosku do właściwego grupowania statystycznego, nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym, niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o klasyfikację PKWiU wskazaną przez Wnioskodawcę. Podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja została potraktowana jako element stanu faktycznego. Należy bowiem zauważyć, że tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wyrobu lub usługi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.