O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców | Interpretacje podatkowe

O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Autor skargi, poza wskazaniem przepisu (przepisów) prawa materialnego naruszonych przez sąd administracyjny l instancji winien wskazać na czym polegała niewłaściwa wykładnia tego przepisu bądź niewłaściwe jego zastosowanie przez Sąd przy dokonywaniu oceny zgodności z prawem (legalności) zaskarżonego aktu administracyjnego i wyjaśnić – jaka jego zdaniem - była wykładnia właściwa bądź właściwe zastosowanie tego przepisu (przepisów).
2. Przepis art. 25 ust. 1 ustawy restrukturyzacyjnej odsyłał, w zakresie korzystania z premii podatkowej do przepisów o podatku dochodowym dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, co nie oznaczało, że wyłączał stosowanie art. 14 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 20 ustawy podatkowej.
Fragment:
(...) zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności nieściągalnych lub rezerw na wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu ... Gdyby ustawodawca chciał, żeby były zastosowane przepisy podatku dochodowego w zakresie przychodów dokonałby takiego zapisu. Ustawodawca nie dokonał takiego zapisu, gdyż wówczas premia podatkowa (nagroda za dobrze wykonaną pracę) utraciłaby swój sens. Skarżący nie zgodzili się natomiast z argumentacją Sądu, że celem i istotą ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców była możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z premii podatkowej, tj. odpisania w koszty uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych, bez konieczności uprawdopodobnienia ich nieściągalności, co stanowiło znaczne ułatwienie i uproszczenie procedury dokumentowania tych zdarzeń gospodarczych. Ustawa o restrukturyzacji nakładała na podatnika szereg warunków, czego ustawa o podatku (...)
2011
1
maj

Istota:
Art. 1 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców nie stwarza zamkniętego katalogu przedsiębiorców mogących ubiegać się o objęcie ich restrukturyzacją - świadczą o tym użyte w nim zwroty "w szczególności" i "wyrażającym się zwłaszcza". Jedyne ograniczenia podmiotowe przewidziane przez ustawodawcę zawarte są w art. 3 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż nie stosuje się tej ustawy do przedsiębiorców znajdujących się w likwidacji lub w upadłości.
Fragment:
(...) przepisów procesowych. W świetle treści powyższych przepisów Naczelny Sąd Administracyjny nie może samodzielnie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować. W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została oparta zarówno na zarzutach naruszenia przepisów postępowania (art. 134 § 1 w zw. z art. 151 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców - Dz. U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) jak i prawa materialnego (art. 1 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji), przy czym autor skargi nie powołał w ogóle art. 174 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co należy ocenić ujemnie. W sytuacji, gdy autor skargi kasacyjnej zarzuca zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlega (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.