Numizmat | Interpretacje podatkowe

Numizmat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to numizmat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy opodatkowania książek i broszur z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej
Fragment:
Ad warunek (a) — klasyfikacja zestawu „broszura z płytą” w grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008” Analogicznie jak w przypadku książek z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej, Spółka otrzymała potwierdzenie z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, iż oferowane przez nią wydawnictwa w postaci broszur z dołączonymi numizmatami/grudką ziemi z Ziemi Świętej klasyfikowane są grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008 r. W efekcie uzasadnione jest traktowanie zestawów broszur z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej (stanowiącym materiał komplementarny w stosunku do treści broszury) jako jeden towar, którego dominującą cechą i funkcją jest funkcja książki/broszury (stąd klasyfikacja w grupowaniu 58.11.1 PWKiU z 2008 r.). Oznacza to. iż wydawnictwa w postaci broszur z numizmatem/grudka ziemi z Ziemi Świętej oferowane przez Spółkę spełniają pierwszy warunek do objęcia ich 5% stawką VAT (tj. są klasyfikowane w odpowiednim grupowaniu statystycznym). Ad warunek (b) - Zestaw „broszura z numizmatem/grudką Ziemi Z Ziemi Świętej” jako książki drukowane i wytworzone metodami poligraficznymi W przypadku wydawnictw w postaci broszur z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej (podobnie jak w przypadku książek z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej), z ekonomicznego punktu widzenia wydawnictwa te powinny być postrzegane jako jeden produkt, głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność produktu stanowiącego przedmiot dostawy. Numizmat/grudka ziemi z Ziemi Świętej jest bowiem nierozerwalnym funkcjonalnie, pomocniczym elementem broszury (drukowanej/wytworzonej metodami poligraficznymi).
2012
14
lis

Istota:
Sposób rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej sprzedaży numizmatów.
Fragment:
Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, rozszerzył działalność gospodarczą o sprzedaż numizmatów - w tym również monet z metali szlachetnych. Przed dokonaniem pierwszej transakcji zakupił kasę fiskalną. W przypadku sprzedaży numizmatów Wnioskodawca generuje dwa paragony fiskalne: na jednym nabija pełną kwotę sprzedaży monety z zerową stawką VAT, ten paragon wręcza klientowi, na drugim paragonie nabija natomiast kwotę marży z 22% stawką podatku VAT. Tego paragonu klient nie otrzymuje, tak aby nie znał wysokości marży. Wnioskodawca nie prowadzi działalności komisowej, tj. nie przyjmuje towaru w komis, towar który sprzedaje, kupuje od osób fizycznych oraz firm. W przypadku monet kolekcjonerskich czy numizmatów Wnioskodawca otrzymuje od sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą niejednokrotnie fakturę VAT-marża; w przypadku zakupu od osób fizycznych zakup udokumentowany jest umową kupna. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż numizmatów oraz monet kolekcjonerskich, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy. Z regulacji zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT wynika, iż w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.
2012
2
lut

Istota:
Strona prowadzi działalność w zakresie handlu numizmatami. Nabywa drogą wymiany od Narodowego Banku Polskiego monety obiegowe 2 zł, których emisje uświetniają m.in. ważne wydarzenia historyczne, prezentują postacie historyczne itp.Strona pyta, jak należy opodatkować w/w sprzedaż, stojąc jednocześnie na stanowisku, iż podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Fragment:
UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług handlu numizmatami. W przedmiotowym wniosku Strona wyjaśnia, iż prowadzi działalność w zakresie handlu numizmatami. Nabywa drogą wymiany od Narodowego Banku Polskiego monety obiegowe 2 zł, których emisje uświetniają m.in. Ważne wydarzenia historyczne, prezentują postacie historyczne itp. W związku z powyższym kieruje do Urzędu zapytanie, jak należy opodatkować w/w sprzedaż, stojąc jednocześnie na stanowisku, iż podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jednocześnie stwierdzając, iż nie jest możliwe opodatkowanie tej sprzedaży według procedury szczególnej. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje: Zgodnie z art 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. W związku z powyższym, zwolniona od podatku jest dostawa, łącznie z pośrednictwem, walut, monet oraz banknotów używanych jako prawny środek płatniczy.
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy sprzedaży walorów numizmatycznych na organizowanej przez podatnika aukcji.
Fragment:
Działając na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika: -w części dotyczącej rozliczenia z wystawcami towarów na aukcji – za prawidłowe, -w części dotyczącej rozliczenia z nabywcami towarów na aukcji – za nieprawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przedstawionym stanie faktycznym odpłatna dostawa towarów polega na sprzedaży monet wystawianych na stacjonarnej aukcji numizmatycznej. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Zacytowane powyżej przepisy stanowiące o opodatkowaniu marży w obrocie towarowym w przedmiotowym przypadku nie mogą mieć zastosowania, gdyż wyraźnie wskazują, że uprawnionymi do wystawiania faktury VAT marża są podatnicy dokonujący dostawy towarów uprzednio przez siebie nabytych lub zaimportowanych w celu późniejszej odsprzedaży.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Numizmat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.