Numizmat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to numizmat. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
14
lis

Istota:

Dotyczy opodatkowania książek i broszur z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej

Fragment:

Ad warunek (a) — klasyfikacja zestawu „broszura z płytą” w grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008” Analogicznie jak w przypadku książek z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej, Spółka otrzymała potwierdzenie z Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, iż oferowane przez nią wydawnictwa w postaci broszur z dołączonymi numizmatami/grudką ziemi z Ziemi Świętej klasyfikowane są grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008 r. W efekcie uzasadnione jest traktowanie zestawów broszur z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej (stanowiącym materiał komplementarny w stosunku do treści broszury) jako jeden towar, którego dominującą cechą i funkcją jest funkcja książki/broszury (stąd klasyfikacja w grupowaniu 58.11.1 PWKiU z 2008 r.). Oznacza to. iż wydawnictwa w postaci broszur z numizmatem/grudka ziemi z Ziemi Świętej oferowane przez Spółkę spełniają pierwszy warunek do objęcia ich 5% stawką VAT (tj. są klasyfikowane w odpowiednim grupowaniu statystycznym). Ad warunek (b) - Zestaw „broszura z numizmatem/grudką Ziemi Z Ziemi Świętej” jako książki drukowane i wytworzone metodami poligraficznymi W przypadku wydawnictw w postaci broszur z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej (podobnie jak w przypadku książek z numizmatem/grudką ziemi z Ziemi Świętej), z ekonomicznego punktu widzenia wydawnictwa te powinny być postrzegane jako jeden produkt, głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność produktu stanowiącego przedmiot dostawy. Numizmat/grudka ziemi z Ziemi Świętej jest bowiem nierozerwalnym funkcjonalnie, pomocniczym elementem broszury (drukowanej/wytworzonej metodami poligraficznymi).

2012
2
lut

Istota:

Sposób rejestracji przy pomocy kasy rejestrującej sprzedaży numizmatów.

Fragment:

Wnioskodawca, będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, rozszerzył działalność gospodarczą o sprzedaż numizmatów - w tym również monet z metali szlachetnych. Przed dokonaniem pierwszej transakcji zakupił kasę fiskalną. W przypadku sprzedaży numizmatów Wnioskodawca generuje dwa paragony fiskalne: na jednym nabija pełną kwotę sprzedaży monety z zerową stawką VAT, ten paragon wręcza klientowi, na drugim paragonie nabija natomiast kwotę marży z 22% stawką podatku VAT. Tego paragonu klient nie otrzymuje, tak aby nie znał wysokości marży. Wnioskodawca nie prowadzi działalności komisowej, tj. nie przyjmuje towaru w komis, towar który sprzedaje, kupuje od osób fizycznych oraz firm. W przypadku monet kolekcjonerskich czy numizmatów Wnioskodawca otrzymuje od sprzedawców prowadzących działalność gospodarczą niejednokrotnie fakturę VAT-marża; w przypadku zakupu od osób fizycznych zakup udokumentowany jest umową kupna. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż numizmatów oraz monet kolekcjonerskich, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy. Z regulacji zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT wynika, iż w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

2011
1
maj

Istota:

Strona prowadzi działalność w zakresie handlu numizmatami. Nabywa drogą wymiany od Narodowego Banku Polskiego monety obiegowe 2 zł, których emisje uświetniają m.in. ważne wydarzenia historyczne, prezentują postacie historyczne itp.Strona pyta, jak należy opodatkować w/w sprzedaż, stojąc jednocześnie na stanowisku, iż podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Fragment:

UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług handlu numizmatami. W przedmiotowym wniosku Strona wyjaśnia, iż prowadzi działalność w zakresie handlu numizmatami. Nabywa drogą wymiany od Narodowego Banku Polskiego monety obiegowe 2 zł, których emisje uświetniają m.in. Ważne wydarzenia historyczne, prezentują postacie historyczne itp. W związku z powyższym kieruje do Urzędu zapytanie, jak należy opodatkować w/w sprzedaż, stojąc jednocześnie na stanowisku, iż podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jednocześnie stwierdzając, iż nie jest możliwe opodatkowanie tej sprzedaży według procedury szczególnej. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje: Zgodnie z art 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną. W związku z powyższym, zwolniona od podatku jest dostawa, łącznie z pośrednictwem, walut, monet oraz banknotów używanych jako prawny środek płatniczy.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy sprzedaży walorów numizmatycznych na organizowanej przez podatnika aukcji.

Fragment:

Działając na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola rozpatrzył przedmiotowy wniosek i postanowił uznać stanowisko podatnika: -w części dotyczącej rozliczenia z wystawcami towarów na aukcji – za prawidłowe, -w części dotyczącej rozliczenia z nabywcami towarów na aukcji – za nieprawidłowe. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przedstawionym stanie faktycznym odpłatna dostawa towarów polega na sprzedaży monet wystawianych na stacjonarnej aukcji numizmatycznej. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Zacytowane powyżej przepisy stanowiące o opodatkowaniu marży w obrocie towarowym w przedmiotowym przypadku nie mogą mieć zastosowania, gdyż wyraźnie wskazują, że uprawnionymi do wystawiania faktury VAT marża są podatnicy dokonujący dostawy towarów uprzednio przez siebie nabytych lub zaimportowanych w celu późniejszej odsprzedaży.