Nowy środek transportowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nowy środek transportowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
27
sty

Istota:

Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia dźwigu samojezdnego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia dźwigu samojezdnego - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia dźwigu (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy w świetle obowiązujących przepisów i opisanego stanu faktycznego istnieje konieczność ponownej zapłaty podatku VAT w Polsce za zakupiony samochód?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2010 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 4 stycznia 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 4 stycznia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 15 marca 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 17 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu przewozu na terytorium kraju środka transportu (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy urząd skarbowy prawidłowo uznał konieczność zapłaty podatku VAT po raz drugi?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2008r. (data wpływu 12.11.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych przewożonych do Polski z terytorium państwa członkowskiego (Niemcy), a uprzednio zaimportowanych z terytorium kraju trzeciego (USA) – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów ustawy o VAT, na Wnioskodawcy ciąży, jako osobie fizycznej nie będącej podatnikiem VAT, obowiązek zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 03.12.2008r. (data wpływu 04.12.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniem podatkiem VAT zakupu samochodu sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniem podatkiem VAT zakupu (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy istnieje konieczność ponownego zapłacenia podatku VAT w Polsce?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2008 r. (data wpływu 8 lutego 2008 r.) uzupełnionym w dniach 4 kwietnia 2008 r. oraz 21 kwietnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności zapłaty podatku związanego z zakupem szybowca - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2008 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku (...)

2011
1
maj

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu pojazdami samochodowymi, jestem zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT-UE. Nabyłem od niemieckiego unijnego podatnika od wartości dodanej samochód osobowy w ramach WNT, spełniający definicję „nowego środka transportu” z przeznaczeniem go do dalszej odsprzedaży (jako towar handlowy), opłaciłem podatek akcyzowy. Samochód ten zamierzam sprzedać na terenie RP, przy czym nie dokonam jego rejestracji jako nabywca. Samochód będzie więc sprzedany przed jego pierwszą rejestracją na terenie Polski. Czy w takim przypadku powinienem zapłacić podatek VAT od nabycia takiego środka transportu w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego wraz ze złożeniem w tym samym terminie informacji na formularzu VAT-23 i rozliczyć podatek VAT w deklaracji VAT-7.W mojej ocenie, zgodnie z art.103 ust.4, jeśli ja jako nabywca nie zarejestruję tego środka transportu na terenie kraju, sprzedam go przed pierwszą rejestracją, nie jestem obowiązany do zapłaty podatku VAT od nabycia. Nie jestem również zobowiązany do złożenia informacji na formularzu VAT-23 z tego tytułu Powinienem jedynie rozliczyć podatek w deklaracji VAT-7 od nabycia wewnątrzwspólnotowego (pola 33 i 47 dekl.VAT-7) i w przypadku sprzedaży samochodu na terytorium RP wykazać podatek VAT należny na podstawie faktury VAT- ze stawką 22% (pole 29 dekl.VAT-7).

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) naczelnicy urzędów skarbowych dla celów związanych z rejestracją środków transportu są obowiązani do wydawania zaświadczeń potwierdzających:uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium kraju. Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem Pana działalności jest m.in. sprzedaż środków transportu sprowadzonych do kraju w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Tym samym - zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wydanie zaświadczenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług przywóz do kraju nowego środka transportu w ramach tzw. mienia przesiedlenia?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 06.02.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 16.01.2006 r., nr US-31/PWI/440/7/06/JS uznającego za nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.10.2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany ww. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 06.10.2005 r. Strona zwróciła się do Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów o udzielenie interpretacji co da zakresu i zastosowania przepisów prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z pytaniem czy "osoba powracająca na stałe do kraju w ramach mienia przesiedleniowego może przywieźć samochód, który zwolniony jest od podatku VAT" jeżeli (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy planowany zakup szybowca z innego kraju UE na potrzeby prywatne będzie podlegał obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "Ordynacja podatkowa" (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60z późn. zm), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 03.04.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a stwierdzić, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 03 kwietnia 2006r. (data wpływu - 04.04.2006r.), uzupełnionym następnie w dniu 26 kwietnia 2006r. zwrócił się Pan do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Podatnik zamierza zakupić na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup nowych naczep od austriackiego podatnika podatku od wartości dodanej można potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a nie jako nabycie nowych środków transportu?

Fragment:

(...) W dniu 07 sierpnia 2006r. do tutejszego organu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż: Pan ... prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu międzynarodowego. Na potrzeby prowadzonej działalności zamierza kupić nowe naczepy od podatnika podatku od wartości dodanej w Austrii. Naczepy będą wykorzystywane w prowadzonej działalności i będą stanowiły środki trwałe podlegające amortyzacji. Zapytanie podatnika brzmi: czy zakup naczep może potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a nie jako nabycie nowych środków transportu. Zdaniem wnioskodawcy nabycie naczep należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, gdyż naczepy zakupione zostaną od podatnika podatku od wartości dodanej z innego kraju wspólnoty i podatnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku należnego z tytułu dokonanego nabycia oraz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w związku z tym, że w momencie dokonywania zakupu samochody stanowiące przedmiot dostawy traktowane są jako towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży (Strona rozlicza podatek należny i naliczony z tytułu ich wewnątrzwspólnotowego nabycia w deklaracji VAT-7), a decyzja o zmianie charakteru ich przeznaczenia następuje niejednokrotnie po kilku/kilkunastu tygodniach od dnia ich nabycia, winna Ona dokonywć obliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środków transportu w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o zmianie charakteru ich przeznaczenia i w tym terminie składać informację VAT-23 oraz wpłacać podatek należny z tego tytułu na rachunek urzędu skarbowego. Kwota tego podatku (należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu) winna następnie być wykazana w poz. 39 deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym została wpłacona na rachunek urzędu.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 27.02.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. w jaki sposób dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług od nabycia środków transportu na własne potrzeby, a w szczególności: kiedy powstaje obowiązek podatkowy, kiedy podatnik ma prawo ująć kwotę podatku należnego od nabytych samochodów, o której mowa w art. 103 ust. 4, w poz. 39 deklaracji VAT-7, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności Strona w (...)