Nośnik magnetyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nośnik magnetyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur dokumentujących sprzedaż.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie wystawiania, przechowywania i udostępniania faktur dokumentujących sprzedaż, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wystawia klientom w ciągu miesiąca ponad 2000 faktur. W związku z tym, ilość papierowych kopii rośnie lawinowo, jak również koszt papieru oraz miejsc do przechowywania jest znaczny. Jednocześnie ilość klientów Spółki, którzy chcieliby otrzymywać faktury drogą elektroniczną jest niewielka. W związku z (...)