Nomenklatura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nomenklatura. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
22
cze

Istota:

Wpływ zmiany w Nomenklaturze Scalonej CN na zakres opodatkowania wyrobów akcyzowych

Fragment:

(...) wyrobów akcyzowych. Rozporządzenie 2658/87 w art. 1 określa zakres swojego zastosowania, jako mające na celu spełnienie wymogów Wspólnej Taryfy Celnej, statystyk w dziedzinie handlu zewnętrznego Wspólnoty (obecnie Unii Europejskiej) i innych polityk wspólnotowych dotyczących przywozu lub wywozu towarów. Zgodnie, zatem z brzmieniem tego przepisu, Nomenklatura Scalona została ustanowiona w celu harmonizacji stosowanych klasyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie UE. Nomenklatura Scalona, zgodnie z powoływanym rozporządzeniem, ma zastosowanie jedynie w sytuacji dokonywania wymiany towarowej z państwami trzecimi (tj. w ramach importu, eksportu). Ustawodawca unijny nie przewiduje wprost obowiązku posługiwania się kodami Nomenklatury Scalonej w ramach obrotu wyrobami akcyzowymi. Jednakże obowiązek taki został pośrednio nałożony w drodze dyrektyw strukturalnych, które określają zakres przedmiotowy swego stosowania właśnie poprzez użycie kodów (...)