Niewykonanie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niewykonanie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy zapłacone odszkodowanie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) należy zauważyć, iż koszty związane z działalnością gospodarczą firmy oprócz tego, że muszą być wynikiem racjonalnego i celowego działania nie mogą obciążać budżetu skutkami zaniedbań powodujących zmniejszenie jego wpływów. Działalność gospodarcza podlega bowiem określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że za niewykonanie umowy handlowej Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta notę obciążeniową w wysokości 90 tys. zł. Kontrakt dotyczył dostawy 750 ton rzepaku ze zbiorów w 2007 roku od okolicznych rolników, natomiast Wnioskodawca dostarczył jedynie 345 ton rzepaku. Niesprzyjające warunkami pogodowe w okresie wiosennym 2007 roku w postaci przymrozków i gradobicia sprawiły znaczną obniżkę plonów. To z kolei spowodowało, że bezpośredni dostawcy, tj. rolnicy nie wywiązali się z umowy i (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zapłacone przez Spółkę kary umowne w przypadku odstąpienia od podpisanych przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu 5 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki jawnej kar umownych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)