Niewidomi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to niewidomi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy mając na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na wzroku – stopień znaczny (tzn. prawnie jest uznane za osobę niewidomą) można w ramach wydatków rehabilitacyjnych odliczyć od dochodu ponoszone wydatki z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego Państwa własność, a oddzielnie wydatki z tytułu opłacania przewodnika syna oraz z tytułu utrzymania psa?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2006 r. (data wpływu: 19.12.2006 r.) uzupełnionego w dniu 15.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 12.12.2006 r. (data wpływu: 19.12.2006 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Skierowane przez Panią pytanie: Czy mając na utrzymaniu dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ze względu na wzroku – stopień znaczny (tzn. prawnie jest (...)