Nieważność decyzji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieważność decyzji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
24
paź

Istota:

Sprzedaż udziału w nieruchomości.

Fragment:

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 15 września 1967 r. Tym samym odebranie nieruchomości na mocy decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 15 września 1967 r. było niezgodne z obowiązującymi przepisami, a więc tytuł własności winien trwać przy prawowitym właścicielu, gdyby żył. Negatywnych skutków powyższego postępowania ówczesnych władz nie mogą też ponosić następcy prawni zmarłego właściciela lub jego spadkobiercy. W przedmiotowej sprawie nie mamy więc, do czynienia z kreowaniem prawa własności tylko z jego przywróceniem. Nie dochodzi do przeniesienia prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie do restytucji (przywrócenia) stanu poprzedniego. Zwrot odebranej nieruchomości po wydaniu decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, nie stanowi nabycia nieruchomości. W związku z powyższym stwierdzić należy, że udziały w przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawczyni nabyła 6 listopada 1981 r. w drodze spadku po matce. Zatem za datę nabycia udziału w nieruchomości uznać należy datę śmierci spadkodawczyni, tj. matki Wnioskodawczyni.