Nieważność czynności prawnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nieważność czynności prawnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy czynności uznane za nieważne na gruncie prawa cywilnego powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 23.03.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona zawarła w dniu 11 stycznia 2002 r. z Gminą W. oraz M. S.A. z siedzibą w Belgii umowę, na podstawie której: a) “Gmina, M. i/lub Strona utworzą spółkę z o.o. z kapitałem zakładowym 50.000 PLN, podzielonym na 50 udziałów po 1.000 PLN. Gmina obejmie 24 udziały a M i/lub Strona obejmą łącznie 26 udziałów. b) Gmina obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym nowej (...)